Økonomi

Hovedtall for økonomi i Forsvaret for året 2021. Tallene for 2017–2021 er justert for inflasjon.

Tallene for materiell i Forsvarets logistikkorganisasjon ble i 2020 negativt, siden det ble justert og balansert mot tidligere år.