Økonomi

Hovedtall for økonomi i Forsvaret for året 2020. Tallene for 2021 blir oppdatert i løpet av våren 2022.