20240130_OAV_57581_export

Økonomi

Hovedtall for økonomi i Forsvaret for året 2023. Tallene for 2021 og 2022 er justert for inflasjon.

I 2023 hadde Forsvaret et netto driftsresultat på 48,5 milliarder kroner. Sum anleggsmidler var 83 milliarder kroner. Under kan du se netto driftsresultat for de ulike avdelingene og fordelingen av type kostnader.

I sirkeldiagrammet ovenfor er ikke inntekter tatt med. Denne posten utgjorde 2,26 milliarder kroner, som skal trekkes fra totalsummen. Til sammen blir totalsummen 48,5 milliarder kroner.