Porsanger bataljons Panseroppklaringstropp med CV90 kampvogner

Slik skal vi nå målene

En ting er å vedta ambisjoner og mål, noe annet er å nå dem. Dette er hovedpunktene for hvordan vi skal jobbe fremover.

Vi har sammenfattet arbeidet fremover i følgende punkter:

  • Vi skal videreutvikle det gode samarbeidet mellom etatene internt i forsvarssektoren, med arbeidstakerorganisasjonene, med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, og med leverandører
  • Vi skal øke forståelsen av klimaendringene og energiomstillingen og hva det betyr for vår sektor slik at vi gjør de riktige prioriteringene
  • Vi skal løfte kompetansen blant våre medarbeidere slik at vi blir i stand til å ta bærekraftige beslutninger. Dette innebærer kontinuerlig fokus på  forskning, utvikling og innovasjon (FoUI)
  • Vi skal redusere utslipp og miljøpåvirkning fra egen drift og sikre at håndtering og måling av utslipp er i tråd med beste praksis
  • Vi skal fortsette sektorens arbeid med digitalisering for å
  • Vi skal ha en åpen og ærlig kommunikasjon om vårt arbeid for å nå klima- og miljømålene