Stridsvogn M1A1 Abrams fra det amerikanske marinekorpset (USMC) ankommer Rena for en uke med trening på vinterstrid. // MBTs of the U.S. Marine Forces Europe arriving in Rena for winter training with Brigade North.

Sikkerhet på øvelse

Trafikksikkerhet er viktig for Forsvaret. Her finner du informasjon om hvordan du skal forholde deg til militær trafikk. ​


Trafikksikkerhet ved militær øvelse

Dersom du møter militære kjøretøy på veien, er det viktig å huske at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy.

Mange av deltakerne som deltar i øvelsen, kan ha utfordringer med nordiske kjøreforhold. Mange militære kjøretøy er heller ikke veldig godt egnet for vanlig veg og nordiske forhold. Forsvaret ber derfor alle bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner, for å ivareta sikkerheten best mulig.
Militær veimerking

Skiltet gir forvarsel om militær aktivitet ved eller langs veien.
Militær aktivitet langs vei

I områder hvor det er satt opp militære øvelsesskilt vil det være aktivitet langs vei og i utmark. Som billist, vis hensyn og være spesielt oppmerksom i disse områdene.

 

Militær kolonne

En militær kolonne kan bestå av opp til tolv kjøretøy. Alle militære kolonner vil være merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merkning og følgebil.
Forbikjøring av militære kolonner frarådes på det sterkeste for din og andre sin sikkerhet.

 


Se opp for toget!

I Norge har vi i underkant av 3500 planoverganger. Det er på disse faren for ulykker er størst. Når vi krysser en planovergang befinner vi oss et øyeblikk i togets bane – og da bør vi være sikre på at toget ikke nærmer seg.

Bane Nor og Forsvaret samarbeider for at vi ikke skal få ulykker under øvelsen Trident Juncture.


Militær øvelse i nærmiljøet

Forsvaret har brukt store ressurser på skadeforebyggende tiltak, og alle soldater er pålagt å vise hensyn for å unngå skader, utslipp og forsøpling.

Har du oppdaget ødeleggelser på eiendom eller natur, som følge av øvelsen? Ta kontakt på telefon eller e-post.

 

400 38 526
forsvaretskade@gmail.com