Kontorlokaler hos Etterretningstjenesten

Etterretnings­tjenesten

Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste. Tjenesten støtter sivile norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Etterretningstjenesten er en del av Forsvaret.

Sjefen for Etterretningstjenesten er direkte underlagt Forsvarssjefen. På vegne av Forsvarssjefen har sjef for Etterretningstjenesten koordinerende og rådgivende myndighet for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret.

Les mer om Etterretningstjenesten
Les mer om Etterretningstjenesten på etterretningstjenesten.no.
Vil du jobbe i Etterretningstjenesten?
Etterretningstjenesten har behov for kompetanse fra mange ulike fagfelt.