Flaggborgen utenfor NATO hovedkvarteret utenfor Brussel / NATO HQ in Brüssels

Militærmisjonen i Brussel

Sjefen for militærmisjonen er forsvarssjefens øverste representant i NATO-hovedkvarteret i Brussel i Belgia.

Oppgaver

Militærmisjonen i Brussel, forkortet MMB, er det norske forsvarets representasjon ved NATO-hovedkvarteret i Brussel. Sjef MMB er fast representant i NATOs militærkomité og er forsvarssjefens militære representant i NATO og Den europeiske union. Sjef MMB er også rådgiver i militære saker og spørsmål for de norske ambassadørene til NATO og EU.

Avdelingen ivaretar Norges interesser og deltar i arbeidsgrupper og paneler som arbeider frem beslutningsgrunnlag for NATOs militærkomité (MC) og Det nordatlantiske råd (NAC). Sjef MMB har også ansvaret for at forsvarsjefens synspunkter, begrunnelser og beslutninger fremlegges i saker som behandles i MC og tilhørende arbeidsgrupper.

MMB har en stab på rundt 20 personer som består av ledelse, saksbehandlere og støtteelement. Avdelingen har også fem vernepliktige soldater. MMB har kontorer i NATOs nye hovedkvarter i ytterkanten av Brussel.

I tillegg har Norge flere militære som jobber for NATOs internasjonale militære stab (IMS). Disse er underlagt NATO-kommando, men er administrativt underlagt sjef MMB.