Kolsås base

Kolsås

Kolsås i Bærum kommune husar fleire av Forsvarets avdelingar. Idrettsanlegget i leiren er også blant dei største av sitt slag i Noreg.

Adresse
Rødskiferveien 20, 1352 Kolsås
Kontakt
915 03 003

Kolsås base ligg i Bærum kommune. I 1952 kjøpte NATO cirka 150 mål av Kolsbergsmarka under Kolsberg gard. Basen blei tatt i bruk i 1954 av NATOs nordkommando som tidlegare låg i Oslo. Nordkommandoen heldt til på basen fram til 1994. I dag er det Cyberforsvarets base- og alarmtenester (CBA) som er lokasjonstyresmakt for Kolsås base. I Kolsås leir finn ein mellom anna Cyberforsvaret, Forsvarsmateriell, Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsbygg, Akershus kommandantskap og NATO NEC CCIS.

Aktivitetstilbod

Kolsås har mange velferdstilbod for soldatane, inkludert eit av dei største militære idrettsanlegga i Noreg. Bærum kommune har også fleire store anlegg til dei fleste idrettar. Blant dei er fleiridrettsanlegget Hauger idrettspark, Nadderudhallen, Grønneshallen og Telenor Arena. 

Det er alpinanlegg i Kirkerudbakken, Krydsbybakken og Kolsåsbakken. Det er også gode høve for langrenn i eit godt utbygd lysløypenett i Vestmarka og Bærumsmarka.

Oslo sentrum, med sine mange kultur- og underhaldningstilbod, ligg ein halvtime unna med T-bane. 

20230303AA_Kolsas_56.jpg
Kolsås base. Foto: Anette Ask

Bustad

Bærum kommune har 112 000 innbyggarar og grensar til Oslo kommune i aust. Frå Kolsåstoppen like ved leiren, har du nydelig utsikt utover heile kommunen, inn til Oslo, over til Nesodden og det aller meste av indre Oslofjord. Vil du vite meir om Bærum, sjå kommunens nettsider.

Forsvaret har bustader og kvarter for Forsvarets militære personell som tenestegjer i Oslo-regionen. Sjå Forsvarsbygg Basen for meir informasjon.

Familiekoordinator

For å gi betre støtte til forsvarsfamiliane, er det familiekoordinatorar ved dei fleste tenestestadene til Forsvaret. Koordinatoren skal leggje til rette for familiesamlingar, møte og gi informasjon om kva avdelinga kan tilby familiane.

Kontakt basen eller avdelinga di for å komme i kontakt med familiekoordinatoren din.