Prinsix

Prinsix nye nettsider
Prinsix-sidene finner du på fma.no/prinsix

PRINSIX-sidene omfatter ​det overordnete rammeverket som standardiserer hvordan materiellinvesteringer skal planlegge​​s og gjennomføres i forsvarssektoren.

Prinsix rammeverk eies av Forsvarsdepartementet (FD), mens Forsvarsmateriell (FMA) forvalter det på vegne av aktørene i forsvarssektoren.