Soldat med laptop

Office 365

For ansatte i forsvarssektoren som har fått tildelt bruker til FO365 er det mulig å logge seg på og få tilgang til FISBasis ugradert fra mobil og nettbrett.

Hva er FO365?

Forsvarssektorens Office 365-løsning (FO365) er et arbeidsverktøy for produksjon, deling og lagring av ugradert tjenstlig informasjon. FO365 benyttes til ugradert tjenstlig saksbehandling, samhandling og administrative gjøremål. Ved å logge deg på FO365 får du tilgang til applikasjoner som Teams, Outlook (e-post), kalender, OneDrive-lagring og Office-pakken.