Marinejeger på fartøy

Søknads­systemet

Søknadssystemet er en ordning for militært personell, med graden OF 3 og høyere eller OR 7 og høyere, som ønsker å bytte stilling.

Kun for fast ansatte

Denne ordningen er ment for deg som er fast ansatt militært personell (T35/T60). Andre kategorier personell kan sjekke ut «Forsvarets jobbsøkerregister».

Kunngjøring av stillinger

Stillingene kunngjøres på intranett. Hvis du ikke har tilgang til FISBasis eller FIF-portalen, og ønsker å søke om ny stilling i forbindelse med en av søknadsrundene, kan du henvende deg til eget HR-ledd eller til FPVS for å få tilsendt informasjon om kunngjøringen. Send e-post til [email protected] hvis du ønsker å få tilsendt stillingsannonser. Av sikkerhetshensyn kan ikke disse listes ut på internett i sin helhet.

Årlig fysisk test

Husk at du er pålagt å gjennomføre årlig fysisk test. Denne skal være gjennomført, bestått og registrert innen søknadsfristen. Kravene satt i stillingsannonsen må være bestått og registrert innen søknadsfristen. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan avlegge fysisk test, skal dette dokumenteres med legemeldt fritak, registrert i personellsystemet innen søknadsfristen.

Søknadsskjema
Som hovedregel skal du søke via FIF-portalen. Har du IKKE tilgang til FISBasis, kan du søke ved å logge inn på dette skjemaet (kun for fast tilsatt militært personell med T35 eller T60).

Datoer og frister

En vernepliktig soldat på jobb i Joint operation centre (JOC) i Forsvarets operative hovedkvarter. / A conscript soldier at work in the Joint operation centre (JOC) in the Norwegian Joint Headquarters.

En oversikt over kommende datoer for kunngjøringer, søknadsfrister og annonsering av resultat.

Ugradert søknadsskjema er kun tilgjengelig når det er en søkbar kunngjøring aktiv.

Det kan komme endringer i datoer.

 1. RÅD 4

  19. april
  Kunngjøring av ledige stillinger

  5. mai
  Søknadsfrist

  18. juni
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

   

  RÅD 1

  26. mai
  Kunngjøring av ledige stillinger (VOU/VOP, VBU3 og PE kunngjøres separat)

  16. juni
  Søknadsfrist

  24. september
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

   

  RÅD 2

  12. oktober
  Kunngjøring av ledige stillinger

  31. oktober
  Søknadsfrist

  17. desember
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

 2. RÅD 3

  21. januar
  Kunngjøring av ledige stillinger

  9. februar
  Søknadsfrist

  8. april
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

   

  RÅD 4

  28. april
  Kunngjøring av ledige stillinger

  11. mai
  Søknadsfrist

  24. juni
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

   

  RÅD 1

  25. mai
  Kunngjøring av ledige stillinger (VOU/VOP, VBU3 og PE kunngjøres separat)

  19. juni
  Søknadsfrist

  *Dato ikke klar*
  Resultat klart, kunngjøres på intranett