Marinejeger på fartøy

Søknads­systemet

Søknadssystemet er en ordning for militært personell, med graden OF 3 og høyere eller OR 7 og høyere, som ønsker å bytte stilling.

Stillingene kunngjøres på intranett.

Få tilsendt stillingsannonsen

Hvis du ikke har tilgang til FISBasis eller FIF-portalen, og ønsker å søke om ny stilling i forbindelse med en av søknadsrundene, kan du henvende deg til eget HR-ledd eller til FPVS for å få tilsendt informasjon om kunngjøringen. Bruk dette kontaktskjema (velg «Karriere i Forsvaret») hvis du ønsker å få tilsendt stillingsannonser. Av sikkerhetshensyn kan ikke disse listes ut på internett i sin helhet.

Søknadsskjema
Som hovedregel skal du søke via FIF-portalen. Har du IKKE tilgang til FISBasis, kan du søke ved å logge inn på dette skjemaet (kun for fast tilsatt militært personell med T35 eller T60).
Kun for fast ansatte
Denne ordningen er ment for deg som er fast ansatt militært personell (T35/T60).

Datoer og frister

En vernepliktig soldat på jobb i Joint operation centre (JOC) i Forsvarets operative hovedkvarter. / A conscript soldier at work in the Joint operation centre (JOC) in the Norwegian Joint Headquarters.

En oversikt over kommende datoer for kunngjøringer, søknadsfrister og annonsering av resultat.

Ugradert søknadsskjema er kun tilgjengelig når det er en søkbar kunngjøring aktiv.

Det kan komme endringer i datoer.

  • Kunngjøring: 14. juni 2023
  • Søknadsfrist: 5. juli 2023
  • Resultat klart: 27. september 2023
  • Kunngjøring: 4. oktober 2023
  • Søknadsfrist: 25. oktober 2023
  • Resultat klart: 13. desember 2023
  • Kunngjøring: 31. januar 2024
  • Søknadsfrist: 21. februar 2024
  • Resultat klart: 17. april 2024
  • Kunngjøring: 24. april 2024
  • Søknadsfrist: 15. mai 2024
  • Resultat klart: 26. juni 2024
  • Kunngjøring: 22. mai 2024
  • Søknadsfrist: 12. juni 2024
  • Resultat klart: 25. september 2024
Årlig fysisk test
Husk at du er pålagt å gjennomføre årlig fysisk test. Denne skal være gjennomført, bestått og registrert innen søknadsfristen. Kravene satt i stillingsannonsen må være bestått og registrert innen søknadsfristen. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan avlegge fysisk test, skal dette dokumenteres med legemeldt fritak, registrert i personellsystemet innen søknadsfristen.