Marinejeger på fartøy

Søknads­systemet

Søknadssystemet er en ordning for militært personell, med graden OF 3 og høyere eller OR 7 og høyere, som ønsker å bytte stilling.

Kun for fast ansatte

Denne ordningen er ment for deg som er fast ansatt militært personell (T35/T60). Andre kategorier personell kan sjekke ut «Forsvarets jobbsøkerregister».

Kunngjøring av stillinger

Stillingene kunngjøres på intranett. Hvis du ikke har tilgang til FISBasis eller FIF-portalen, og ønsker å søke om ny stilling i forbindelse med en av søknadsrundene, kan du henvende deg til eget HR-ledd eller til FPVS for å få tilsendt informasjon om kunngjøringen. Send e-post til [email protected] hvis du ønsker å få tilsendt stillingsannonser. Av sikkerhetshensyn kan ikke disse listes ut på internett i sin helhet.

Årlig fysisk test

Husk at du er pålagt å gjennomføre årlig fysisk test. Denne skal være gjennomført, bestått og registrert innen søknadsfristen. Kravene satt i stillingsannonsen må være bestått og registrert innen søknadsfristen. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan avlegge fysisk test, skal dette dokumenteres med legemeldt fritak, registrert i personellsystemet innen søknadsfristen.

Datoer og frister

RÅD 3

13. januar 2021
Kunngjøring av ledige stillinger

3. februar 2021
Søknadsfrist

26. mars 2021
Resultat klart, kunngjøres på intranett