Marinejeger på fartøy

Søknads­systemet

Søknadssystemet er en ordning for militært personell, med graden OF 3 og høyere eller OR 7 og høyere, som ønsker å bytte stilling.

Kun for fast ansatte

Denne ordningen er ment for deg som er fast ansatt militært personell (T35/T60). Andre kategorier personell kan sjekke ut «Forsvarets interesseregister».

Kunngjøring av stillinger

Stillingene kunngjøres på intranett. Hvis du ikke har tilgang til FISBasis eller FIF-portalen, og ønsker å søke om ny stilling i forbindelse med en av søknadsrundene, kan du henvende deg til eget HR-ledd eller til FPVS for å få tilsendt informasjon om kunngjøringen. Bruk dette kontaktskjema (velg «Karriere i Forsvaret») hvis du ønsker å få tilsendt stillingsannonser. Av sikkerhetshensyn kan ikke disse listes ut på internett i sin helhet.

Søknadsskjema
Som hovedregel skal du søke via FIF-portalen. Har du IKKE tilgang til FISBasis, kan du søke ved å logge inn på dette skjemaet (kun for fast tilsatt militært personell med T35 eller T60).

Datoer og frister

En vernepliktig soldat på jobb i Joint operation centre (JOC) i Forsvarets operative hovedkvarter. / A conscript soldier at work in the Joint operation centre (JOC) in the Norwegian Joint Headquarters.

En oversikt over kommende datoer for kunngjøringer, søknadsfrister og annonsering av resultat.

Ugradert søknadsskjema er kun tilgjengelig når det er en søkbar kunngjøring aktiv.

Det kan komme endringer i datoer.

 1. RÅD 3

  24. januar
  Kunngjøring av ledige stillinger

  9. februar
  Søknadsfrist

  8. april
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

   

  RÅD 4

  28. april
  Kunngjøring av ledige stillinger

  11. mai
  Søknadsfrist

  17. juni
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

   

  RÅD 1

  25. mai
  Kunngjøring av ledige stillinger (VOU/VOP, VBU3 og PE kunngjøres separat)

  19. juni
  Søknadsfrist

  16. september
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

 2. RÅD 1

  25. mai
  Kunngjøring av ledige stillinger

  19. juni
  Søknadsfrist

  16. september
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

   

  RÅD 2

  21. september
  Kunngjøring av ledige stillinger

  5. oktober
  Søknadsfrist

  2. november
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

   

  RÅD 3

  9. november
  Kunngjøring av ledige stillinger

  23. november
  Søknadsfrist

  20. desember
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

   

  RÅD 4

  4. januar
  Kunngjøring av ledige stillinger

  18. januar
  Søknadsfrist

  15. februar
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

   

  RÅD 5

  22. februar
  Kunngjøring av ledige stillinger

  8. mars
  Søknadsfrist

  19. april
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

   

  RÅD 6

  19. april
  Kunngjøring av ledige stillinger

  3. mai
  Søknadsfrist

  31. mai
  Resultat klart, kunngjøres på intranett

Årlig fysisk test
Husk at du er pålagt å gjennomføre årlig fysisk test. Denne skal være gjennomført, bestått og registrert innen søknadsfristen. Kravene satt i stillingsannonsen må være bestått og registrert innen søknadsfristen. Dersom du av helsemessige årsaker ikke kan avlegge fysisk test, skal dette dokumenteres med legemeldt fritak, registrert i personellsystemet innen søknadsfristen.