AA20160915_Jørstadmoen_09

Fritidsmesser og alkoholsalg i Forsvaret

Fritidsmesser er viktige sosiale samlingspunkter ved Forsvarets leirer og avdelinger. De fleste messene har barer som selger mat og alkoholholdig drikke.

Forsvaret har fritidsmesser i de fleste av landets militærleirer. Her er noen spørsmål og fakta rundt fritidsmessene våre.

Spørsmål og svar om Forsvarets fritidsmesser

 1. Fritidsmesser har lang tradisjon i Forsvaret og er et velferdstiltak for Forsvarets egne ansatte. Fritidsmessene fungerer på mange måter som «stuen» til ansatte og besøkende på leiren. Her kan folk samles og se en sportsbegivenhet på tv, spille diverse spill og snakke sammen. De er en viktig arena for sosialisering, skape korpsånd og bidra til inkludering.

  De fleste messene har barer som selger alkoholfri og alkoholdig drikke. Disse barene er underlagt de samme strenge reglene – og med krav om skjenkebevilling – som sivile salgssteder. Personell i førstegangstjeneste har ikke adgang til å bruke fritidsmessene.

 2. Mange av leirene våre ligger langt unna byer og tettsteder, med få eller begrensede sivile kultur- og underholdningstilbud. Derfor er det viktig for Forsvaret å ha arenaer hvor ansatte kan samles på fritiden sin.  

 3. Fritidsmessenes åpningstider bestemmes av lokal sjef, og skjenketidene følger reglene som gjelder for kommunen leiren ligger i. Åpningstidene varierer fra sted til sted, og hvor stor aktivitet det er i leir. De fleste har normalt åpent 1–2 ganger per uke, andre sjeldnere.

 4. Prisnivået for alkohol i fritidsmessene ligger under sivile serveringssteder. Grunnen til dette er at Forsvaret ikke har noen eiere som skal ta ut utbytte og tjene penger på tilbudet i fritidsmessene.

  Forsvaret handler alle produkter som selges i fritidsmessene, gjennom sentrale rammeavtaler. I disse rammeavtalene stiller Forsvaret til dels strenge krav som ofte er fordyrende for leveransen. Det er kostnadene fra dette innkjøpet som danner grunnlaget for utsalgsprisen. I tillegg legges kostnader til skjenking inn i utsalgsprisen, slik at driften av fritidsmessen går i balanse.

  Cirkapriser i barene:

  • Glass alkoholfritt øl: 20–25 kr
  • Glass øl: 60–70 kr
  • Glass alkoholfri vin: 30–35 kr
  • Glass vin: 60–65 kr
  • Alkoholholdig standarddrink: 60–80 kr
 5. Forsvaret har i dag 48 statlige skjenkebevillinger utstedt av Helsedirektoratet. Samtlige omfatter alkoholgruppe 1, 2 og 3, og har ingen gyldighetsdato. Dette betyr at Forsvaret beholder bevillingen inntil vi selv sier den opp, eller Helsedirektoratet tilbakekaller bevillingen ved eventuelt brudd på alkoholloven eller skjenkebestemmelser. Vi presiserer at det sistnevnte har aldri skjedd.

  I tillegg har Forsvaret én kommunal skjenkebevilling. Dette skyldes at det aktuelle stedet har «almen adkomst» for personell som ikke nødvendigvis er ansatt i Forsvaret, men er tilknyttet Forsvaret gjennom tidligere forhold (veteraner).

  Det er også en bar på Forsvarets stasjon på Jan Mayen, men i motsetning til fastlandet er ikke Jan Mayen omfattet av krav om bevilling.

  Lovverk for skjenking:

 6. Vi har strenge krav til rutiner, opplæring og kunnskap. Dette ansvaret ligger hos lokal sjef. Hver avdeling skal ha en egen internkontroll-perm, hvor lokale forhold beskrives og dokumenteres.

  Sentralt har Forsvaret en årlig fagsamling av lokale ledere/ansvarlige for fritidsmessens drift, hvor de kurses innenfor forskjellige temaer – inkludert alkoholloven, hygieneforskrifter, arbeidsmiljølov og forsvarsinterne føringer.

  Dette skjer i tillegg til opplæring gjennom Forsvarets narkotikaavdeling, Forsvarets regnskapsadministrasjon og Helsedirektoratet, for å nevne noen. Denne sentrale samling ble innført i 2014 og er blitt gjennomført alle år, unntatt 2021 på grunn av pandemien.

  Dette kommer i tillegg til Forsvarets overordnede innføring i kjerneverdier respekt, ansvar og mot – samt holdning, etikk og ledelse.

  Forsvaret innførte 2022 et obligatorisk web-basert kurs for samtlige som fast skal utøve skjenking i Forsvaret. Kurset heter Ansvarlig vertskap og er utarbeidet av KORUS-øst.

 7. Forsvarets fritidsmesser følger de samme lovene og kravene som sivile serveringssteder. Forsvaret utøver selv kontroll av fritidsmessene hver gang det er baråpning. Dette utøves av daghavende offiser på vakt, hvor fritidsmessens lokaler inspiseres under åpning og etter stengetid.

  Kommunene har full anledning til å føre skjenkekontroller og tilsyn, på lik linje med andre skjenkesteder i kommunen. Det er kommunene selv som bestemmer hyppighet, omfang og tidspunkter. Kontrollørene må imidlertid melde seg i leirvakten og opplyse om hvorfor de kommer, også ved uanmeldte kontroller. Dette må de gjøre av sikkerhetsmessige grunner; Forsvaret kan ikke uten videre slippe inn uanmeldt personell i sine leirer. Vi skal se på om vi kan finne løsninger som gjør det enklere for kommunene å gjennomføre uanmeldte kontroller i Forsvarets leirer.