Ilustrasjon tidligere GIHV

Lederansvar

En omstillingsprosess er krevende for både medarbeidere og ledere. Lojalitet blir ofte borte i kjølvannet av omstilling og eventuelt nedbemanning. Det er ekstra viktig at de ansatte føler seg godt ivaretatt.

De ansatte ønsker seg

 • trygghet i jobben med en forutsigbar inntekt
 • trygghet i stillingen gjennom kjente arbeidsoppgaver
 • trygghet i kompetansen ved å ha den kunnskapen de trenger for å utføre oppgavene

I en omstilling blir alt dette satt på prøve.

Din lederoppgave i en omstillingsprosess er å redusere usikkerheten ved å

 • være synlig og tilgjengelig
 • gi informasjon
 • bry deg om dine medarbeidere
 • gjøre de ansattes mål håndterbare og synlige
 • stimulere de ansattes positive sider
 • gi ansvar og handlefrihet
 • involvere så mange som mulig

Som leder skal du legge vekt på

 • sosial kontakt
 • trygghet
 • aksept
 • informasjon om fremtiden

Omstillingssamtaler

En viktig del av omstillingsprosessen er å gjennomføre omstillingssamtaler med de ansatte.

Hensikten med omstillingssamtalene er å bevisstgjøre medarbeideren, den skal gi et grunnlag for innplasseringen med kompetansevurderingen redusere belastningen og vanskelighetene for den som blir berørt spare organisasjonen for frustrasjon, unødige møter og andre tidkrevende ubehageligheter skape tillit til at den berørte finner seg ny jobb og vil klare seg bra i fremtiden.

Reaksjoner ved omstilling

Ved omstilling reagerer vi med å flytte fokuset vårt fra jobb til omgivelsene, og fra fellesverdiene i organisasjonen til å ivareta egne interesser. Reaksjoner følger et mønster i faser, fra sjokk og fornektelse til å akseptere den nye situasjonen. Fasene kan illustreres som i figuren under.