FAST gruppen (Fly Away Security Team) på fot patrulje i en landsby nær flyplassen i Bamako, Mali / FAST team (Fly Away Security Team) on a foot patrol in a village near the airport in Bamako, Mali

Her er de norske soldatene