Illustrasjon familie før deployering

Tjeneste i utlandet

Praktisk informasjon om tjeneste i utlandet.

COP Lazarus
Plan for håndtering og oppfølging av ulykker i Forsvarets personell- og vernepliktssenter, inkludert PE, og til støtte for FOH, DIF og etater.