20210527th_ 17677

Hva kan jeg gjøre for å forhindre selvmord?

Støtte og følelsen av at noen bryr seg kan utgjøre en vesentlig forskjell for personer som er i selvmordsfare. Spør om personen har tenkt å ta livet sitt hvis du har mistanke om at personen har selvmordstanker. Tør å være direkte!

  • Bruk litt tid til å lytte og prøve å forstå hvordan personen som er i krise/selvmordsfare har det. Det å få forståelse for og kunne snakke om det som oppleves som håpløst og vondt kan redusere presset, dempe den psykiske smerten og kanskje også gi håp om fremtiden.
  • Pek på at det vonde kan ta slutt og at det er mulig å få hjelp.
  • Ikke gi løfter om taushet, selv om personen spesielt ber om det. Ikke stå alene med ansvaret for en person i selvmordsfare.
  • Trekk andre mennesker/nettverk inn så vedkommende får hjelp og støtte av flere.
  • Viser det seg at situasjonen er akutt og det oppleves som nødvendig så ikke nøl med å gripe inn øyeblikkelig, med mindre det kan medføre fare for eget/andres liv. Hvis det er mulig så fjern redskapen som personen hadde tenkt å bruke til å ta livet sitt.
  • Har personen våpen og virker desperat eller truende, tilkall politi eller andre som vet hvordan slike situasjoner skal håndteres.
  • En person som er i selvmordsfare, bør ikke overlates til seg selv.
  • Trygg situasjonen til andre ressurser kan overta og skaff profesjonell hjelp.