Mannskap på KNM Fridtjof Nansen tar farvel med påreørende under en seremoni i forbindelse med utreise til det Indiske hav og Operation Ocean Shield
Crew at the Norwegian Frigate KNM Fridtjof Nansen leaving for Operation Ocean Shield in the Indian Ocean

Hva kan jeg gjøre for å forhindre selvmord?

Støtte og følelsen av at noen bryr seg kan utgjøre en vesentlig forskjell for personer som er i selvmordsfare. Spør om personen har tenkt å ta livet sitt hvis du har mistanke om at personen har selvmordstanker. Tør å være direkte!

  • Bruk litt tid til å lytte og prøve å forstå hvordan personen som er i krise/selvmordsfare har det. Det å få forståelse for og kunne snakke om det som oppleves som håpløst og vondt kan redusere presset, dempe den psykiske smerten og kanskje også gi håp om fremtiden.
  • Pek på at det vonde kan ta slutt og at det er mulig å få hjelp.
  • Selv om personen spesielt ber om dette så ikke gi løfter om taushet og ta ikke ansvaret for en person i selvmordsfare alene hvis det er mulig å unngå.
  • Trekk andre mennesker/nettverk inn så vedkommende får hjelp og støtte av flere.
  • Viser det seg at situasjonen er akutt og det oppleves som nødvendig så ikke nøl med å gripe øyeblikkelig inn, med mindre det kan medføre fare for eget/andres liv. Hvis det er mulig så fjern redskapen som personen hadde tenkt å bruke til å ta livet sitt.
  • Har personen våpen og virker desperat eller truende, tilkall politi eller andre som vet hvordan slike situasjoner skal håndteres.
  • En person som er i selvmordsfare, bør ikke overlates til seg selv.
  • Trygg situasjonen til andre ressurser kan overta og hvis mulig skaff profesjonell hjelp.