Hvor kan jeg få hjelp?

Er du i en vanskelig situasjon eller følelsemessig krise er det alltid noen du kan snakke med om de vanskelige tingene.

Noen ønsker å snakke med noen i familien, en god venn eller kollega,
mens andre har behov for å snakke med noen helt utenforstående.

Det viktigste er at du snakker med noen du har tillit til.

Ring grønn linje

  • 0510 3088 (militær)
  • 800 30 445 (sivil)

Stressmestrings-teamet

Kan nås på alarmtelefon 800 200 15.

Andre faglige kontaktpunkt som kan hjelpe er:

  • Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) (Prest, humanist eller imam)
  • Forsvarets bedriftshelsetjeneste (FBHT)
  • Den enkeltes fastlege
  • Personell med Vivat kurs
  • Sosialsaksbehandler fra Velferden
  • Nærmeste eller nest nærmeste sjef
  • Ditt verneombud eller tillitsvalgt