Force Protection under Iceland Air Policing 2020 på en rutinemessig stref rundt Keflavik Air Base.

Alle mennesker har en psykisk helse. So what?

Hva kan du bidra med for å utvide samtalen til å romme temaer som kan være tøffe å snakke om? 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse.

I Forsvaret som ellers i samfunnet er helsa svært viktig. Både for vår operative evne, og for trivsel på jobb. I år er temaet «Vi trenger å høre til. Lag plass». De fleste kan kanskje komme på et eksempel der en ikke opplevde å ha plass i fellesskapet. Dette er kjernen i hvorfor vi oppfordrer til å snakke mer om psykisk helse, for å forebygge utenforskap og ensomhet. Så tenker du kanskje: «nok en kampanje vi ikke har tid til». Her må vi gi bevisstheten verdi, dele kunnskap og stoppe opp i en hektisk hverdag. En fem minutters samtale med en kollega kan bety mer enn du tror.

Utfordre stigma

Her er syv grunner til å snakke om psykisk helse i ditt lag, din tropp, seksjon, avdeling:

  • Du bidrar til å øke kunnskap, forståelse og åpenhet om psykisk helse.
  • Du kan påvirke samfunnsdebatten.
  • Du er med på å utfordre stigma og fordommer.
  • Du skaper meningsfulle møter mellom forskjellige mennesker.
  • Du er med på å utvide samtalen om psykisk helse.
  • Du blir mer bevisst på å ta vare på egen psykisk helse.
  • Du bidrar til en positiv utvikling for den psykiske folkehelsa.

Normalisere åpenhet

Hvert år kaller Forsvaret inn en andel norske ungdommer til førstegangstjenesten. Hvert år
dimitteres også soldater på bakgrunn av psykisk helse. Tillitsvalgtordningen i Forsvaret erfarer at kunnskap om psykisk helse i førstegangstjenesten ikke er tilstrekkelig. Samtidig øker behovet for kompetanse om psykisk helse og selvmordsforebygging. Flere soldater har gitt tilbakemelding om at veien fra å snakke om at man sliter til å bli dimittert kan oppleves som kort. Åpenhet om egen
psykisk helse er en forutsetning for god soldativaretakelse. Derfor ønsker vi å normalisere åpenhet.

36 spørsmål

www.verdensdagen.no finner du mange forslag til markering av Verdensdagen for psykisk helse. Her kan du blant annet bla deg gjennom 36 spørsmål du kan stille en kollega i lunsjen, under følger tre eksempler:

  • Øver du på hva du skal før du ringer noen? Hvis ja, hvorfor?
  • Hvis du kunne våkne i morgen med en helt ny kvalitet eller evne, hva ville det vært?
  • Hva setter du mest pris på i et vennskap?

Godt samtaleklima

Psykisk helse må ikke forveksles med psykisk sykdom. Som arbeidsplass har Forsvaret et ansvar for å legge til rette for et godt samtaleklima, der en kan snakke åpent om psykisk helse. Dette henger også tett sammen med våre verdier, respekt, ansvar og mot. Møter du fordommer mot åpenhet eller kjenner selv på at dette blir litt «vel mye», prøv å speile situasjonen: Hva skal til for at du er komfortabel for å snakke om psykisk helse? Det er ikke alltid en samtale er svaret, kanskje er det en treningsaktivitet eller en matbit i messa med noen du stoler på.

Plass til den enkelte

Så tilbake til spørsmålet vi ofte stiller oss selv i Forsvaret, på godt norsk: «So what?». Du kan markere Verdensdagen for psykisk helse på en enkel måte. Det kan være en positiv kommentar, et smil, et spørsmål om hvordan makkeren har det, et klapp på skulderen, eller et anerkjennende nikk. Det handler om små glimt i hverdagen, at vi gir plass til den enkelte og bryr oss om hverandre, for alle mennesker har en psykisk helse og det er viktig at vi tar den på alvor.

Vil du vite mer? Sjekk ut @verdensdagen på Instagram og Åpne ForholdSpotify eller Google Podkasts for flere tips!