Tegn og signaler

En person som tenker på selvmord, gir ofte signaler om dette i forkant. Disse signalene kan imidlertid være forskjellige fra individ til individ og er derfor ikke alltid like lett å fange opp.

Merkbar og ekstrem endring i atferd kan være et signal om at noe ikke er som det pleier å være. Personen reagerer annerledes enn normalt, trekker seg kanskje unna, isolerer seg, tar unødvendig risiko, lar ting skure eller viser mer aggressivitet enn tidligere.

Spesielt fokus på døden eller mye snakk om selvmord kan også være et tegn. Økt rusmiddelmisbruk styrker selvmordsfaren og betraktes som et faresignal.

Et annet tegn kan være endring i humøret. Personen virker mer trist, treg og deprimert enn før og gir kanskje også utrykk for håpløshet.
I noen tilfeller gjør personen synlige forberedelser til å dø som å gi bort kjære ting, skriver avskjedsbrev eller snakker om tiden etter døden.

Har personen tidligere forsøkt å ta livet sitt, eller det har vært selvmord i nær familie eller andre nærstående, kan det også i noen tilfeller være grunn til å være litt ekstra på vakt.

Her er liste over mer konkrete tegn og signaler som det bør være en lav terskel for å reagere på – listen er ikke uttømmende:

 • Personen har kaotiske tanker kjærlighetssorg, eller virker trist.
 • Personen har opplevd sterk belastning enten akutt eller over lengre tid.
 • Det er kjent at personen har opplevd vold, overgrep eller andre potensielt traumatiserende hendelser.
 • Personen har endret adferd, for eksempel tristhet, håpløshet, likegladhet, sterk angst, sinne eller agitasjon.
 • Personen endrer adferd – snakker om ting som handler om for eksempel at livet ikke er verdt å leve, alt er håpløst, vil ikke snakke om vanlige ting.
 • Personen trekker seg tilbake – stille og innesluttet, husk at mange er alene også sammen med andre.
 • Personen har søvnproblemer, angst eller depresjon. Vedkommende ser preget ut.
 • Personen slutter å spise, vondt i magen, ser lite stelt ut.
 • Personen er irritabel og virker fraværende i situasjonen.
 • Personen gjør irrasjonelle ting som forverrer situasjonen av håpløshet, herunder selvskading.
 • Personen har rusproblemer.
 • Personen skriver mørke historier og tegner tegninger med svarte tanker.
 • Personen har ulovlig/ureglementert fravær.