20210623th_ 19157

Vi har ingen å miste

Temaet «selvmord» kan være vanskelig å snakke om. Men å snakke om det gir oss en mulighet til å hjelpe før det er for sent.

Selvmordsstatistikken viser at 674 personer tok sitt liv i Norge i 2021. Av disse var 467 menn, mange av disse var yngre menn. Også i Forsvaret har vi opplevd selvmord i året som har gått. Dette har satt sterke spor, først og fremst hos de pårørende, men også hos hele avdelinger, hos medsoldater, ledere og venner. Ett selvmord rammer svært mange.

Temaet «selvmord» kan være vanskelig å snakke om. Men å snakke om det gir oss en mulighet til å hjelpe før det er for sent.

Tjenestegjørende i Forsvaret jobber for noe som er større enn seg selv. Mange finner stor mening i jobben, opplever samhold, og kollegial støtte. Arbeidet i Forsvaret kan innebære også stor belastninger, i form farefulle oppdrag eller daglig tjeneste Forsvaret er i stadig omstilling, der noe skal bygges opp og annet skal bygges ned. Noen har vanskelige livssituasjoner med samlivsbrudd, dødsfall i nær familie, økonomiske utfordringer, sykdom eller andre bekymringer som kan gjøre livet og hverdagen vanskelig å bære.

Verden rundt oss er i stadig endring og for noen av oss kan situasjonen i Ukrania eller økt rentebelastning gi en ekstra bør å bære.

I en tid som denne er det viktig at vi tar oss tid til å se hverandre og ta vare på folka våre, samtidig som vi løser oppdraget. Det er godt selvmordsforebyggende arbeid.

Vi har ingen å miste.

Rådet for Selvmordsforebyggende arbeid har sendt ut plakater og hefter til avdelingene i Forsvaret. Heimevernet kaller inn et betydelig antall personer som øves hvert år. Vi har derfor i år valgt å utvide innsatsen med et noe større fokus på HV-distrikter og områdestrukturen. Gjennom dette løser vi en del av det samfunnsoppdraget Forsvaret har.

I år gir plakater og hefter en enkel beskrivelse av hva du skal se etter hos din kollega og hvordan du skal gå frem for å hjelpe.

Du kan vise respekt ved å bry deg. Du kan vise mot ved å ta kontakt med noen som har det vanskelig. Og du kan ta ansvar ved å bidra med hjelp.

Respekt, ansvar og mot – for alt vi har og alt vi er.