Noen å snakke med

Omveltningen fra sivil til militær hverdag kan være vanskelig for mange. Da kan det være godt å ha noen å prate med. ­

Forsvarets Feltlivssynshumanist 
Orlogskaptein Ida Helene Henriksen og Anette Hyldmo på standen til Forsvaret under Pride
 1. Tillitsvalgtordningen (TVO) er en egen «organisasjon»​ for de som er inne til førstegangstjeneste. Dette er en samarbeidsordning mellom vernepliktige soldater og den militære og politiske ledelsen i Forsvaret.

  For deg som er inne til førstegangstjeneste kan en tillitsvalgt alltid være en samtalepartner, de har også taushetsplikt. Lurer du på hvem som er din nærmeste tillitsvalgt kan du forhøre deg med noen på avdelingen, eller se etter soldater med en pin festet på høyre bryst på uniformen.

  Du kan også ringe til Vernepliktsrådet sentralt på
  23 09 72 41 så vil de hjelpe deg.

 2. Prestetjenesten ønsker å være tilstede i menneskers liv, både i gode og vanskelige situasjoner. Presten er tilgjengelig for samtale om det soldaten selv måtte ønske, og har taushetsplikt. Ønsker du å få en time med en prest kan du si i fra til nærmeste befal, eller ta direkte kontakt med prestetjenesten ved din avdeling.

  Skulle det være ønskelig med forbindelse til andre trossamfunn, psykolog, bedriftshelsetjeneste eller lignende kan presten hjelpe deg å legge til rette for det.​

 3. Sliter du med tunge tanker? Grønn linje er et tilbud om noen å snakke med når livet er vanskelig. Telefonen betjenes av frivillig personell fra Kirkens SOS som har trening i å snakke med mennesker som er i en vanskelig situasjon, og som har jevnlig opplæring om Forsvaret.​ Samtalen er ikke terapi, men de kan være sammen med deg og støtte i en vanskelig situasjon. Du kan være fullstendig anonym hvis du ønsker det. Tjenesten er bemannet 24 timer i døgnet:

  • Militært telefonnummer: 0510 3088
  • Sivilt telefonnummmer: 800 30 445
 4. Ombudsmannen for Forsvaret er Stortingets tilsynsorgan og ombudsmann for alt personell i Forsvaret. Enhver vernepliktig som mener seg uriktig, urettferdig eller urimelig behandlet kan henvende seg til Ombudsmannen og be om at saken skal bli undersøkt for å finne ut om det er begått noen urett, og i tilfelle få rettet på det som er galt.

  ​Kontaktinformasjon:

  • ​Militært telefonnummer: 5105 683
  • Sivilt telefonnummer: 23 35 64 70
  • Epost: [email protected]
 5. Har du behov for sosial eller økonomisk hjelp kan du kontakte sosialsaksbehandlerne på ditt tjenestested. De kan gi deg veiledning og hjelp, men Forsvaret tar ikke over dine økonomiske forpliktelser som du frivillig har tatt på deg.

  Forsvaret har et hjelpefond som har som formål å yte økonomisk egenstøtte til soldater som har økonomiske vansker under førstegangstjenesten. Det dreier seg da om områder som ikke dekkes av andre ordninger. 

  Ved behov kan du som førstegangstjenestegjørende melde deg til nærmeste befal, befalet kontakter sosialsaksbehandleren og setter opp time på dine vegne.