I førstegangstjeneste

Soldater finner nå ledige stillinger på Min side

Det har ikke vært en selvfølge å få tilgang til ledige stillinger for soldater som ønsker å fortsette i Forsvaret. Dette endrer seg nå, for nå kunngjøres OR 2–4-stillinger på Min side.

Fra nå av kan alle soldater i førstegangstjeneste – og lærlinger i Forsvaret – finne ledige stillinger på OR 2–4-nivå på Forsvarets Min side. Forutsetningen er at du har fullført rekruttskolen.

Kari Paulsrud er produkteier for teamet «Rekruttere og beholde» i Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Hun forteller at akkurat nå er 34 annonser kunngjort med søknadsfrist 21. februar.

2024-min-side-ledige-stillinger.png
Soldater i førstegangstjenesten som er ferdige med rekrutten, samt lærlinger, finner nå ledige stillinger på Min side. De samme stillingene finnes i FIF-portalen på Forsvarets intranett.


– Fordelen med at stillingene blir tilgjengelig på Min side er at de lettere blir tilgjengelig for søknadsberettiget personell. De kan søke på stillinger utenfor sin egen avdeling og det er en reell konkurranse der den best kvalifiserte skal få tilbud om stillingen, sier Kari Paulsrud.

– Søknadsberettiget personell som ikke har Min side, eller ikke er i førstegangstjeneste, kan søke på stillingene i FIF-portalen på intranett, legger hun til.

Hvem kan søke

Personell i førstegangstjeneste – som dimitterer i perioden 1. mai til 1. august – kan søke på Min side. Det samme gjelder 2. års lærlinger som avslutter tjenesten innen 31. august.

Midlertidig personell, sivilt og militært, kan også være søknadsberettiget, men disse finner ikke stillingene på Min side. De må derfor søke i FIF-portalen via appen «ledige militære stillinger».

Fast tilsatt militært personell må forholde seg til de ordinære beordrings- og søknadsrundene.

Ledige stillinger på Min side
MERK! Dette innholdet er kun tilgjengelig for deg som er ferdig med rekruttskolen, men ennå ikke dimittert – eller er lærling i Forsvaret.