Aspirantene er ferdige i felt og leverer alt militært utstyr tilbake på depot.//The aspirants delivering their military equipment.

Uniformsbruk og tap av utstyr

Last ned taps- og skademelding (TS) eller få svar på når du kan bruke uniformen din i private sammenhenger.

Mange velger å bruke noe av sitt private tøy eller utstyr i tjenesten, som for eksempel undertøy og klokker. Vær klar over at Forsvaret ikke tar ansvar for skader som måtte oppstå dersom du bruker annen bekledning og utstyr enn det du har fått utdelt. Spør befalet ditt om råd før du bruker annet enn utlevert utstyr.​​

Det er heller ikke alltid det er tillatt å bruke sivilt tøy og/eller utstyr. Soldatene skal fremstå som uniformerte, så hovedregelen er at dersom plagget eller utstyret synes, skal det være militært.

Taps- og skademelding

Dersom du mister eller ødelegger noe av bekledningen eller utstyret du har fått utdelt, må du skrive en TS – taps-​ og skademelding​. Spør befalet hvor du skal levere den. Hvis du har vært uforsiktig og har skylden for at bekledningen/utstyret ble mistet eller ødelagt, kan det hende du må betale for det som er mistet/ødelagt. Du vil så få utlevert nytt. ​​​​

Distinksjoner

Lurer du på hva slags grader alle vinklene og stjernene betyr? Se oversikten over alle distinksjonene her.