Emneside for CBU1503 Våpentjeneste

Studiepoeng
0
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Weapon Services

Hva lærer du

Emnet inkluderer felles rekruttutdanning  for Forsvaret. Hensikten med emnet er at kadettene tidlig skal tilegne seg gode ferdigheter og holdninger innen grunnleggende våpentjeneste / skyting samt opprettholde disse gjennom skoleløpet. 

Emnet gir kadettene grunnleggende ferdigheter innenfor bruk og behandling av primærvåpen ( angrepsrifle,HK 416).

Emnet har et gjennomgående fokus på trygg våpenføring og våpenskjøtsel under alle forhold. 

Emnet skal sammen med faget grunnleggende soldatferdigheter bidra til at kadettene identifiserer seg med profesjonens krav til de grunnleggende militære ferdighetene.

Opplæring i primærvåpnet (HK 416) vil i hovedsak foregå i semester 1 - 3, mens det i semester 4 - 6 vil være fokus på å vedlikeholde ferdighetene.

Ambisjonen er at studentene får et godt grunnlag som kan videreutvikles uavhengig av hvilken forsvarsgren / DIF de vil tjenestegjøre i som befal.

 1. Kunnskaper

  Etter å ha fullført emne har kadetten:

  • innsikt i gjeldende sikkerhetsbestemmelsene for håndtering av våpen og ammunisjon

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Anvende våpen og ammunisjon i henhold til de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene
  • Anvende teoretisk kunnskap med praktisk betydning til skyteferdigheter og våpenbehandling
  • Selvstendig operere og vedlikeholde primærvåpen under krevende forhold
  • Anvende primærvåpen HK416 med tilfredsstillende resultat til ferdighetsnivå 2

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • Forstå muskeloverlæring og drill som læringskonsept
  • Basisferdigheter for videre trening og øving.

  Kompetansen ansees som essensiell for å kunne løse oppdrag og for å kunne overleve på et stridsfelt.

 2. Emnet gjennomføres med vanlig klasseromsundervisning, samt utstrakt bruk av praksis.

  • UD2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitærvirksomhet (relevante sider til emnet).
  • UD5-21-1 Hefte 1 Våpenkjennskap
  • UD5-21-2 Hefte 2 skyteutdannelse
  • UD5-21-3 Hefte 3 grunnleggende skyterekker
 3. Obligatoriske arbeidskrav:

  1) Bestå kravene som stilles til Godkjent Soldat våpentjeneste innen oppstart befalsskolen.

  2) Bestå kravet til årlig test for befal HK 416 innen utgangen av 6. semester.