Studenter fra forsvarets ingeniørhøgskoles mestringsøvelse, øvelse cyber endurance. De utfordres som cyberingeniører samtidig som de utsettes for ekstremt krevende aktivitet, minimalt med søvn og mat - Students from the Norwegian defence cyber academy during exercise Cyber Endurance. They are challenged as cyber engineers while being subjected to extremely demanding activity, minimal sleep and food.

Bachelor ingeniør - telematikk

Er du en som kaster deg over ny teknologi? Da kan dette studiet være noe for deg. I denne bacheloren lærer du blant annet å beskytte Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer mot trusler.

Type
Bachelor
Sted
Lillehammer
Varighet
3 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt, ny runde åpner mot slutten av 2022.

Med bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk lærer du å bruke svært avanserte og komplekse systemer, og du får en fremtidsrettet leder- og ingeniørutdanning. Studiet vil gjøre deg ettertraktet i alle avdelinger i Forsvaret. 

Krav til søker

 • Generell studiekompetanse

 • Matematikk R1 + R2 og fysikk F1, eller forkurs for ingeniørutdanning

 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå).

 • Du kan søke selv om du ikke har vært på sesjon. Dersom du ikke har vært på sesjon, kaller vi deg inn til dette etter at søknaden din er behandlet.

 • Oppnå minimum karakter 5 på fysiske tester for utdanningen.

 • Tilfredsstille helsekrav for utdanning i Forsvaret. 

 • Være i aldersgruppen 18-25 år

  • Høyere alder kan vurderes i spesielle tilfeller

Om utdanningen

Studiet gir deg en ingeniørutdanning innen data- og kommunikasjonssystemer, kombinert med militær utdanning. Utdanningen går over tre år, og fører til en bachelorgrad i ingeniørfag med fordypning i telematikk.

Fordeler med denne utdanningen

 • En ingeniørutdanning med høy akademisk kvalitet
 • Du kan jobbe på alt fra et sjøfartøy eller en flyskvadron, til spesialstyrkene eller i grensevakten
 • Du er sikret fast jobb i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Betalt utdanning, kost og losji, ingen studielån
 • En variert skolehverdag med både praksis og teori
 • Du kan bygge på utdanningen din både sivilt og militært:
  – I Forsvaret er denne utdanningen ettertraktet i alle avdelinger
  – Studiet kvalifiserer også til opptak ved masterstudier ved sivile universiteter i Norge og utlandet

Studiets oppbygning

Les om en av våre studenter - Yusuf

Han var på opptaksprøve i juni og hadde en personlig grunn til å søke seg til oss.

Pil til høyre
oppslagsbilde

Spørsmål og svar

 1. Du utdannes til å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi, og hvordan man kan beskytte data- og kommunikasjonssystemer mot trusler og sårbarheter. Systemene Forsvaret bruker, er svært avanserte og komplekse, noe som gjør at vi stiller høye krav til kunnskap, teknisk innsikt og ferdigheter.

  Studiet følger den nasjonale rammeplanen for ingeniørutdanninger i Norge. I tillegg får du en innføring i relevante spesialiseringsemner som operativsystemer, datakommunikasjon, signalbehandling, telekommunikasjonssystemer og programmering. Mot slutten av studiet får du mulighet til fordypning i enten militære ledelsessystemer eller datanettverksoperasjoner.

 2. Studiet gjennomføres på Jørstadmoen, som ligger rett ved Lillehammer. Studentene bor sammen på to- eller firemannsrom under utdanningen. Boligblokkene man bor i, ligger rett ved skolen. I tillegg til soverom, er det felles TV-stuer og kjøkken hvor studentene ofte samles.

  Det blir servert frokost, lunsj og middag til faste tider hele uken, også i helgene.

  Mulighetene for fritidsaktiviteter i leiren er mange, med både treningsstudio, hinderbane, fotballbane, sandvolleyballbane, skytebane, musikkrom med instrumenter, TV-rom med spillkonsoller, samt muligheter for å delta på ulike kurs og turer på fritiden.

 3. Utdanningen byr på en variert studiehverdag. Forsvarets utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser på en unik måte. Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes på elektronikklaboratoriet. Du vil også ha dager hvor du er ute på øvelse, trener eller er på skytebanen. Dette gjør studietiden både spennende, sosialog utfordrende.

  Skolen legger stor vekt på ulike læremetoder i løpet av studiet. Som student vil du for eksempel få lederskap- og instruksjonsoppgaver overfor medstudenter. Du vil også konfigurere og drifte høyteknologisk militært materiell. De fleste tekniske fagene har praktiske øvelser i laboratorium.

  Denne kombinasjonen av prosjekter, praktiske lederoppgaver og problembasert læring gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis.

  All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

 4. Forsvaret tar i bruk stadig mer avanserte kommunikasjons- og ledelsessystemer. Det gjør denne utdanningen til en fremtidsrettet og relevant utdanning fremover. Kombinasjonen av soldat, leder og ingeniør vil gjøre deg ettertraktet til mange spennende stillinger som cyberingeniør i Forsvaret.

  Etter endt utdanning får du jobb i enten Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Heimevernet eller Cyberforsvaret. Alle avdelinger har stort behov for denne kompetansen.

  Arbeidsoppgavene vil spenne fra etablering og drift av kommunikasjonssystemene i Forsvaret til å utvikle ny teknologi eller finne nye kreative måter å utnytte allerede eksisterende systemer på.

  Studiet gir deg en leder- og ingeniørutdanning med muligheter for påbygning ved både militære og sivile utdanningsinstitusjoner.

  Studiet kvalifiserer til opptak ved masterstudier ved sivile universiteter i Norge og utlandet. Utdanningen er for eksempel forhåndsgodkjent for direkte opptak til den toårige påbygningen til «MSc in Telematics» ved NTNU.

Livet på skolen

Studiehverdagen foregår ute i felt, i klasserom og på laboratorier. Fordi du bor på eller nært skolen, blir du også godt kjent med medstudentene dine, og du får venner for livet.

Opptak og forberedelser

 1. Slik søker du

  Soldater i starten av tjenesten i Forsvaret, har fått utdelt noe militæret utstyr.

  Forsvaret bruker elektronisk søknadssystem med innlogging gjennom ID-porten/MinID. Vær oppmerksom på at søknadsskjemaet ikke er åpent hele året. Normalt vil dette bli tilgjengelig i god tid (8–16 uker) før søknadsfristen. 

  Det er mulig å søke selv om du ikke har noen militær erfaring fra tidligere. Søknadsfristen for søkere med (førstegangstjeneste eller vervet) eller uten militær erfaring er 20. april. 

  Etter du har fylt ut og sendt inn søknaden, vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din. Etter at søknadsfristen har gått ut, vurderer vi alle søknadene. Normalt sender vi ut innkallingsbrev eller avslagsbrev i løpet av noen uker. De som mottar innkalling, vil bli bedt om å svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. Slik foregår opptaket

  Kandidater har overfiring, der de må transportere seg selv og pakningen sin uten å treffe bakken. / Candidates are pulling themselves and their backpack across a rope, with the purpose of not touching the ground.

  Opptaket gjennomføres på Sessvollmoen i månedskiftet juni/juli. Her må kvalifiserte søkere konkurrere seg til en studieplass. For å finne de best kvalifiserte og mest motiverte kandidatene, gjennomføres et felles opptak for utdanning i Forsvaret.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du vil blant annet bli selektert på bakgrunn av en medisinsk vurdering, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en god offiser Forsvaret.

  Slik foregår opptaket

  Seleksjonen er omfattende og varer rundt to uker – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første uken gjennomføres ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket, under enkle forhold på feltsenger. Vær forberedt på lange dager med mye venting. Det kan være lurt å bruke tiden til å bli kjent med andre, da en del av disse vil kunne være dine fremtidige medelever. Mot slutten av uken blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre uke er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden innbærer blant annet situasjoner der du får mulighet til å vise lederpotensialet ditt. Perioden avdekker også viljen og evnen du ha til å tilegne deg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppgaver er teoretiske, andre er praktiske, mens mange er rett ut fysisk utmattende. Hensikten er å se hvordan du takler ulike situasjoner over tid. Du blir observert i forskjellige roller, både som del av en lagsstruktur, men også i rollen som leder.

  Hva ser selektørene etter?

  Det er ikke nødvendigvis den som løper raskest eller løfter tyngst som mestrer belastning best i krevende situasjoner. Militært lederskap krever både fysisk og mental robusthet, fordi man er nødt til å tenke klart, være effektiv og mestre egne følelser i møte med komplekse situasjoner med høy grad av usikkerhet.

  Når vi velger de beste kandidatene til en utdanning i Forsvaret, er det ikke bare de åpenbare lederne vi ser etter. Vi vektlegger også potensialet ditt for utvikling.

  Selektørene ser først og fremst etter gode holdninger, og hva som ligger i bunnen hos den enkelte. Det gjør de fordi de er lettere å lære bort kunnskap og ferdigheter, enn å lære holdninger. Dersom du blir vurdert blant de best skikkede, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om studieplass.

 3. Slik forbereder du deg

  Samarbeid er viktig under Forvarets opptak og seleksjon (FOS). Her under pakningsløpet på åtte kilometer.

  Dersom du møter godt forberedt fysisk og mentalt, har du en klar fordel. Start forberedelsene i god tid. Det er mange som møter til opptak, og det er derfor hard konkurranse om studieplassene.

  Mentalt er det smart å forberede seg på at det i perioder vil bli lite søvn, lite mat og harde fysiske påkjenninger. Du vil oppleve at terskelen for hva du tåler, er mye høyere enn du tror.

  Forbered deg fysisk og mentalt

  De fysiske minstekravene er absolutte. Det betyr at du er nødt til å bestå disse for å være med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen. Det er derfor en fordel å vite at du klarer de fysiske kravene med god margin. Du bør blant annet regne med å gå mye med tung sekk. Det er derfor lurt å trene på dette i forkant av opptaket.

  Det kan være greit å gjøre seg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en utdanning i Forsvaret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil motivasjonen være minst like viktig som de fysiske forberedelsene. Det er ofte i de krevende situasjonene at du må ta stilling til om du vil fortsette, eller trekke deg. Da er det lurt å ha bestemt seg for hvorfor du ikke vil gi opp – og hva som er motivasjonen din.

Studieplaner

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school