Emneside for ING2320 Matematikk for navigatører

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2023

Hva lærer du

Emnet dekker følgende faglig innhold: 

 • Algebra og grunnleggende regneferdigheter 
 • Trigonometri 
 • Trigonometriske funksjoner
 • Eksponensialfunksjoner og logaritmer
 • Vektorregning i planet og i rommet
 • Polar- og kulekoordinater 
 • Bruk av derivasjon og integrasjon, inkludert Simpsons formel
 1. Kunnskap 

  Kandidaten..

  • (K1) har kunnskap innen de matematiske emnene som er nevnt under «faglig innhold»
  • (K2) har kjennskap til hvordan noen nautiske problemer kan beskrives og løses ved bruk av matematiske modeller

   

  Ferdigheter 

  Kandidaten..

  • (F1) kan regne og anvende matematiske regler og teknikker innen de områdene som er nevnt over
  • (F2) kan anvende relevante faglige verktøy og hjelpemidler
  • (F3) kan forstå og anvende matematiske begrep og uttrykksformer
  • (F4) kan bruke matematiske metoder for å løse nautiske problemer

   

  Generell kompetanse 

  Kandidaten..

  • (G1) har kjennskap til hvordan matematikk kan beskrive en del praktiske problemer
  • (G2) har innsikt i faget som verktøy og har oppøvd logisk og analytisk tenking 
  • (G3) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • (G4) kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 2. Læring i emnet skal oppnås ved undervisning og oppgaveregning.

 3. Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 6 timer

  Karakterskala: A - F

  Andel: 100 %

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator medbringes. Formelsamling utleveres i eksamenslokalet.

 4. Emnet bygger videre på realfagskunnskap fra Matematikk, minimum 1P (generell studiekompetanse) og skal

  • gi kadettene det læringsutbytte andre bransjefag ved skolen krever.
  • bidra til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg nødvendige realfaglige og tekniske kunnskaper og ferdigheter.

  Emnet danner grunnlag for ING2321, ING2322 og ING3330, samt emner som oppfyller krav med hensyn til STCW-konvensjonen. 

  Emnet koordineres med ING2321.

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra den sjømilitære profesjonen.