Emneside for ING2506 Telekommunikasjon

Studiepoeng
5
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Telecommunications

Hva lærer du

Emnet gir helhetlig systemperspektiv og grunnlagskunnskaper, for effektiv og innovativ anvendelse av kommunikasjonssystemer til militære formål. Gjennom ulike pedagogiske metoder, deriblant «Flipped classroom», vil studentene utvikle ferdigheter og forståelse som er relevant for fremtidig yrkesutøvelse. Emnet gir et grunnlag for å kunne formidle kunnskap og delta i faglige diskusjoner innen fagområdet i fremtidig arbeidsplass i Forsvaret.

Emnet bygger på ING1502 Matematiske metoder 1, ING1503 Programmering og digitalteknikk, ING1504 Fysikk og ING2501 Matematiske metoder 2.

 

Emnets temaer

• Frekvensspekteret

• Digitalisering

• Støy

• Analog og digital modulasjon/demodulasjon

• Linjekoding 

• Multipleksing og multippel aksess 

• Militære telekommunikasjonssystemer og elektronisk krigføring

• Mobilnett 

• Fiberoptisk kommunikasjon 

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • vise oversikt over og forståelse for de viktigste fagfelt som utgjør et moderne telematikksystem, samt sammenhenger mellom disse

  • forklare de begreper, prinsipper og mekanismer som inngår i et telekommunikasjonssystem

  • beskrive anvendelsen av de grunnleggende telekommunikasjonsprinsippene som inngår i noen utvalgt sivile og militære telematikknett.

   

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • finne de sentrale elementene i et telematikknett, uavhengig av hvilket konkret system eller fagområde disse befinner seg i, eller med hvilken teknologi de er implementert

  • utføre beregninger på sentrale parametere i telekommunikasjonssystemer

  • variere prestasjonen til et telematikksystem gjennom å justere enkeltparametere i systemet

   

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • fortelle med egne ord hvordan de ulike elementene i et militært telematikksystem kan påvirke den totale kapasiteten og funksjonaliteten

 2. Forelesninger, «Flipped classroom» (omvendt klasserom), prøver, obligatoriske laboratorieoppgaver, og obligatoriske online-tester.

 3. Electronic Communication Systems (5. utg.). McGraw-Hill.

  Annen pensumliteratur oppgis ved oppstart i emnet

 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 4

  Varighetstype: Timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. Øvrige hjelpemidler oppgis ved oppstart i emnet