Emneside for ING3315 Lastelære

Emnehistorikk
Studiepoeng
10
Studieår
2023

Hva lærer du

Emnet skal sørge for at kandidaten har inngående kunnskaper innen lastelære i henhold til STCW -78 kapittel AII/1 og AII/2.

 

 • Lasting
 • Sikring av last
 • Behandling av last og belastninger på lasteutstyr
 • Omsorg for lasten under reisen
 • Lossing
 • Inspeksjon av luker, lasterom og ballasttanker
 • Skader på skip og rutiner for inspeksjon
 • Føring av farlig last
 1. Kunnskap

  Kandidaten..

  • (K1) har kjennskap til virkning av last, herunder tunge løft, på skipets sjødyktighet og stabilitet
  • (K2) har kunnskap om trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last, herunder farlig, risikofylt og skadelig last, og den innvirkning det kan ha på sikkerheten for skip og menneskeliv
  • (K3) har kjennskap til effektiv kommunikasjon under lasting og lossing
  • (K4) har kjennskap til hvor skader og mangler kan forekomme på grunn av lasting, korrosjon og dårlig værforhold
  • (K5) har kunnskap om de deler av skipets konstruksjon som er kritisk for skipets sikkerhet
  • (K6) har kunnskap om relevant regelverk, koder, normer og prosedyrer for trygg lasting, lossing, sikring stuing og transport av last
  • (K7) har kunnskap om drifts- og konstruksjonsmessige begrensinger for bulkskip
  • (K8) har kunnskap om tankskip og tankskipsoperasjoner

  Ferdigheter

  Kandidaten..

  • (F1) kan slå opp og anvende CSS koden, IMDG koden, IMSBC koden, MARPOL 73/78 vedlegg III og V samt annen relevant informasjon
  • (F2) kan beregne skipets stabilitet og trim
  • (F3) kan forklare hvordan man skal unngå skadelige virkninger på bulkskip av korrosjon, materialtretthet og feilhåndtering av last
  • (F4) kan følge regler, normer, koder og rekommandasjoner om føring av farlig last

  Generell Kompetanse

  Kandidaten.. 

  • (G1) kan kontrollere at lasting, lossing og føring av last opprettholder skipets sjødyktighet.
  • (G2) kan kommunisere effektivt med terminalpersonell på engelsk
  • (G3) kan overvåke og kontrollere overholdelse av regelverkets krav og tiltak for å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs og at lasten er intakt ved avlevering
  • (G4) har grunnleggende kompetanse iht STCW-78 innen emnet lastelære til å kunne gå om bord for å opparbeide kompetanse til å løse ut dekksoffiser klasse 1 sertifikat (D1)
 2. Læringsaktiviteter og undervisningsformer kan være

  Forelesning, arbeid med øvingsoppgaver, gruppearbeid og bruk av simulator

 3. Skriftlig skoleeksamen 5 timer

  Karakter A-F

  Hjelpemidler kalkulator, formelsamling og utleverte tabeller

 4. Emnet inngår i den sertifikatrettende del av utdanningen innen emnet lastelære for dekksoffiserer i henhold til STCW-78