Emneside for ING3330 Fysikk og kjemi for navigatører

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Physics and chemistry for navigators

Hva lærer du

Emnet dekker følgende faglig innhold.

Fysikk:

 • Statikk
 • Fasthetslære (mekaniske spenninger, bøyemoment og skjærkraft)
 • Rotasjonsdynamikk
 • Bevegelsesmengde og impuls
 • Krumlinjet bevegelse, ballistikk (satellittbaner, prosjektilbaner med og uten luftmotstand)

Kjemi:

 • Atomenes oppbygning og periodesystemet
 • Kjemiske bindinger, grunnlag for materialegenskaper, kjemiske reaksjoner, oksidasjon og reduksjon
 • Syrer og baser, pH-verdi
 • Elektrokjemi, korrosjon
 • Organisk kjemi, olje og plast
 1. Kunnskap

  Kandidaten

  • (K1) har kunnskap om sentrale begreper, lover og metoder i emnet

  Ferdigheter

  Kandidaten

  • (F1) kan forklare begreper og faglige sammenhenger i emnet
  • (F2) kan anvende lover og metoder i emnet som verktøy ved praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • (F3) kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

  Generell kompetanse

  Kandidaten

  • (G1) har kjennskap til hvordan fysikk og kjemi kan gi svar på og løse praktiske problemer
  • (G2) kan kommunisere om problemstillinger der fysikk og kjemi inngår i problembeskrivelsen eller problemløsningen
 2. Undervisning og oppgaveregning.

 3. Skriftlig eksamen, 4 timer, karakterskala A-F.

 4. Emnet bygger på ING2320 og ING2321.

  Emnet danner grunnlag for emner som oppfyller krav med hensyn til STCW-konvensjonen. Emnet bidrar til at offiserene i sin tjeneste vil kunne tilegne seg nødvendige realfaglige og tekniske kunnskaper og ferdigheter.

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra den sjømilitære profesjonen.