Emneside for NAV2303 Navigasjonssystemer 1

Hva lærer du

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov, samt tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjonssystemer i funksjonen navigering på operativt og ledelsesnivå.

Sertifikatrettigheter

STCW-kode: A-II/1 og A-II/2

STCW-funksjon: Navigering på operativt og ledelsesnivå (F1)

Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg.

Faglig innhold:

 • Geodesi
 • Magnetkompass
 • Gyrokompasset
 • Landbaserte systemer
 • Satellittbaserte systemer
 • ECDIS
 • AIS
 • Radarteori og ARPA
 1. Kunnskap

  Kadetten..

  • (K1) har bred kunnskap om radarteori og ARPA.
  • (K2) har kunnskap om geodesi, navigasjonsutstyr og navigasjonssystemer, samt dets opprinnelse og historie.
  • (K3) har kunnskap om automatiske styresystemer.
  • (K4) har kunnskap om, og kjenner til, virkemåten og begrensninger til tradisjonelle navigasjonshjelpemidler som magnetkompass og gyrokompass.
  • (K5) har kunnskap om satellittbaserte navigasjonssystemer, ECDIS og AIS.
  • (K6) har kunnskap om prinsippene for landbaserte systemer.
  • (K7) kan selvstendig oppdatere sin kunnskap innenfor navigasjonssystemer.

   

  Ferdigheter

  Kadetten..

  • (F1) kan demonstrere bruk av navigasjonsutstyr og navigasjonssystemer.
  • (F2) kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. 
  • (F3) kan benytte aktuell dokumentasjon og fagstoff.

   

  Generell kompetanse

  Kadetten.. 

  • (G1) kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.
  • (G2) kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
  • (G3) kan planlegge og gjennomføre en seilas og bestemme posisjon.
  • (G4) kan opprettholde en sikker brovakt ved bruk av informasjon fra navigasjonsutstyr.
  • (G5) kan opprettholde navigeringens sikkerhet gjennom bruk av radar og automatiske radarplotteanlegg, samt funksjonalitet og muligheter i ECDIS.
 2. Organisering

  Emnet er koordinert med emnene og øvelsene grunnleggende ECDIS/AIS-kurs, Sjømilitær teknologi 1 og 2, MPN 4, Øvelsene Ryfylke og Vestkyst, ARPA-kurs, og Brovakt og fartøyskontroll.

  Delemnet radar er hentet fra IMO modullkurs1.08 Radar, ARPA, CRM og SAR kurset.

  Faget Sjømilitær teknologi 2, dekker radarpensumet i Kjerstad Del 2 kapittel 2.1-2.6 (radarens oppbygning) samt 2.14 (strålefare). Sjømilitær teknologi 1 og 2 dekker Kjerstad Del 1 kapittel 2.2 Elektro- og radiotekniske grunnbegreper. ARPA kurset gjennomføres som en modul over 1 uke med teori og simulatorøvelser, parallelt med MPN 4 Øvelse Ryfylke.

  Den grunnleggende delen av IMO modulkurs 1.27 ECDIS gjennomføres som modul i semester 2 etterfulgt av praksis om bord på skolefartøyene (Øv Vestkyst) slik at elevene får nødvendig ECDIS opplæring så tidlig som mulig i utdanningsløpet. Resterende undervisning i ECDIS gjennomføres i Navigasjonssystemer 1.

  Arbeidsmåter

  • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Ved behov og der det er hensiktsmessig kan undervisning bli gjennomført som fjernundervisning (Eks: Teams)
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
  • Undervisning ombord på skolefartøyene og lab.oppgaver relatert til systemer på skolefartøyene
  • Itslearning brukes for å administrere faget og formidle pensum som ikke er en del av fagliteraturen
 3. Vurderingsform: Muntlig eksamen, individuell. Teller 100% av karakteren.

  Varighet: ca. 20 minutter

  Karakterskala: A-F

 4. Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

  Emnet er et teoretisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.