Emneside for NAV2307 Militær navigasjon 1

Emnehistorikk

Hva lærer du

Hensikten med emnet militær navigasjon 1 er å dekke Sjøforsvarets behov innen navigasjon, og tilfredsstille kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på det operative nivået og navigering på ledelsesnivået.

Sertifikatrettigheter:

 • STCW-kode:               A-II/1 og A-II/2
 • STCW-funksjon:          Navigering på det operative nivået og Navigering på Ledelsesnivået (F1)

Innhold

 • Nautiske grunnbegreper
 • Navigasjonsinstrumenter (Kompass, Logg, Ekkolodd. GNSS/GPS)
 • Sjømerker og IALA system
 • Sjøkartet, kartsymboler, forkortelser, norske sjøkart, landmerker
 • Stedlinjer og stedsbestemmelse
 • Kursretting
 • Morse, optisk signalering, flagg, betydning flagg
 • Strømkobling og bestikkoppgjør
 • Jordens koordinater
 • Kartprojeksjon
 • Tidevannsberegninger - norske farvann
 • Militær Praktisk Navigasjon - teori metodene 1/2 strek, 4 streks posisjon, dobling på baugen posisjon, 35/65 posisjon, posisjon med 2-3 peilinger.
 1. Kunnskap

  Kadetten:

  • K1; (STCW) har bred kunnskap om hvordan bestemme et skip sin posisjon. 
  • K2; (STCW) har bred kunnskap om hvordan beregne tidevannsforhold for norskekysten og Svalbard. 
  • K3; (STCW) har kunnskap om kursretting for vind og strøm
  • K4; (STCW) har bred kunnskap om å vurdere nøyaktigheten av posisjonsbestemmelser 
  • K5; (STCW) har kunnskap om jordens form og geodetiske data
  • K6; (STCW) har kunnskap om navigasjonsmidler

  Ferdigheter

  Kadetten:

  • F1; (STCW) kan anvende navigasjonskart og publikasjoner til ulike problemstillinger og treffe begrunnede valg.
  • F2; (STCW) kan fastslå og ta med i beregningene feil ved magnetisk kompass og gyrokompass.
  • F3; (STCW) kan beherske anerkjente metoder for plotting av ruter på havet
  • F4; kan beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen sjømilitær navigasjon
  • F5; kan reflektere og forbedre over egen evne til å planlegge og gjennomføre en sikker sjømilitær navigasjonsseilas og justere denne under veiledning
  • F6; (STCW) kan anvende "International Code of Signals", sende og motta nødsignal SOS med morselampe og optisk signalering av enkeltbokstavsignaler.

  Generell kompetanse

  Kadetten:

  • G1; (STCW) har innsikt til å planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon
  • G2; (STCW) har evne til å planlegge en reise og utføre navigering
  • G3; (STCW) har innsikt til å vurdere nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen
  • G4; kan anvende et sjøkart i planlegging og gjennomføring av seilas etter Sjøforsvarets retningslinjer
 2. Militær navigasjon 1 følger timeplanen i Timedit. Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka. Emnet bruker Itslearning. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet er koordinert med Øvelse Vestkyst, ECDIS kurs, MPN 3 og MPN 4.

  ARBEIDSMÅTER

  • Klasseromsundervisning/ fjernundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
 3. Veiledning for tjenesten i Sjøforsvaret. Sjøforsvaret

  Reglement for navigasjon i Sjøforsvaret. Sjøforsvaret

  Militær praktisk navigasjon. Navkomp

  Kjerstad, N. (2010). Navigasjon for maritime studier. Trondheim: Tapir.

  Ditlefsen, R. Navigasjon. Aschehoug

  Den norske los (bd. 1) (6. utg.). (1997). Oslo: Statens kartverk.

  Symboler og forkortelser i norske sjøkart. (1997). Oslo: Statens kartverk.

  Trysnes, O. (2010). Veien til båtførerprøven (6. utg.). Oslo: Damm.

  Øi, Ø. (1993). Håndbok i kyst- og innenskjærs navigasjon (3. utg.). Bergen: Sjøkrigsskolen.

  Kompendium delt ut av faglærer.

 4. Vurderingsform: Skriftlig eksamen, Militær navigasjon 1, individuell

  Varighet: 5 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel:100%

  Hjelpemidler: Kalkulator, Rullelinjal, Passer, Manøverdiagram, Norsk tidevannstabell