Emneside for NAV2313 Militær praktisk navigasjon 3

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Military Practical Navigation 3

Hva lærer du

Emnet gir bred kunnskap i navigasjonsmoden manuellposisjonering optisk kontroll. Kadettene vil bli godt kjent med utførelsen av praktisk navigasjon i Sjøforsvaret. Militær praktisk navigasjon omsetter teorien gitt i de andre emnene til praksis ved demonstrasjon og øvinger om bord på skolefartøyene og i navigasjonssimulatoren.

Emnet følger STCW-kode A-II/1 og A-II/2 og B-I/12 og dekker STCW-funksjonen: «…navigering på det operative nivået og kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået, samt navigering på ledelsesnivået (F1)…» Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:

 • kapittel 1.2 Opprettholdelse av sikker brovakt,

 • kapittel 1.7 Sende og motta informasjon med visuelle signaler

 

Emnet tar opp følgende temaer:

 • Seilas i navigasjonsmoden manuell posisjonering - optiskkontroll

 • Sjøveisregler

 • Sjømannskap

 • Lederskap og holdninger

 • Brotjeneste og roller

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har kadetten:

  • bred kunnskap om sentrale temaer, prinsipper og problemstillinger innenfor grunnleggende praktisk navigasjon i optisk kontroll i Sjøforsvaret, herunder:
   • faser i navigasjon
   • Sjøforsvarets kursnotasjoner
   • optiske tørn-, kontroll og posisjonsmetoder
   • metoder for å kontrollere beholden fart og gyrofeil
  • bred kunnskap om sentrale temaer, prinsipper og problemstillinger innenfor maritime ord og utrykk samt Sjøforsvarets broprosedyrer
  • kunnskap om sjømerker og sjøkartsymboler,
  • kunnskap normal ferdsel på sjøen
  • kunnskap om grunnleggende sjømannskap
  • kunnskap om sjøveisreglene
  • kunnskap om utnyttelse av simulator som øvingsarena
  • kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner og egenart
  • kunnskap om ECDIS

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • Optiske tørn-, kontroll- og posisjonsmetoder
  • kontrollere sensorenes ytelse
  • inneha rollene assistent, rormann og utkikk i brovakttjenesten på skolefartøyene
  • de vanligste maritime begreper
  • tid/fart og distanseberegninger samt bruk av stoppeklokke til navigering
  • fylle ut elektronisk loggbok
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • grunnleggende bruk av brosystemet K-Bridge

   

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • lage en hensiktsmessig seilasplan for optisk natt
  • inngå i broteamet på skolefartøyene
  • forstå det relative bilde rundt fartøyet
  • vurdere trafikksituasjoner på sjøen og om det er fare for sammenstøt med andre fartøyer
  • gjengi sentralt fagstoff som broprosedyrer, sjømerker, Sjøforsvarets kursnotasjon, maritime ord og uttrykk
  • anvende faglig kunnskap og relevante erfaringer fra praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg som navigatør
  • organisere brotjenesten om bord for å gjennomføre en sikker seilas
  • grunnleggende sjømannskap
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor navigasjon i optisk kontroll, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis på skolefartøyene og i Sjøforsvaret.
 2. Emnet gjennomføres i en kombinasjon av teori, simulatorøvinger og seilas med skolefartøyene

 3. Pensum

  • Reglement for navigasjon i Sjøforsvaret
  • Veiledning for tjenesten i Sjøforsvaret
  • Sjøforsvarets kursnotasjoner
  • Kadettbok, Militær Praktisk Navigasjon
  • Farvannsbeskrivelsen, Den norske los
  • Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene)
  • Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip, Brovaktforskriften
  • Øi, Ørnulf: Kyst- og innenskjærs navigering i Marinen
  • Stueland, Tor: Sjøveisreglene med kommentarer Internasjonale regler for forebygging av sammenstøt på sjøen
  • Dr. Norris, Andy: ECDIS and positioning, ISBN 978-1-906915-11-7
  • STCW 78, med tillegg
  • IAMSAR volum I, II og III
  • Faglærer: Utleverte kompendier
  • Kjerstad: Fremføring av skip med navigasjonskontroll siste utgave
 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  Obligatorisk deltakelse på minst 80% av simulatorøktene. Obligatorisk deltakelse på navigasjonsinnføring, fartøysopplæring, ECDIS-kurs, to kveldsseilas, en helgeseilas og to ukesøvelser om bord på skolefartøyene

  Ved gyldig fravær eller dispensasjon fra deltakelse, skal det sendes inn en handlingsplan for å lukke avviket, simulator skal benyttes. Dispensasjon fra deltagelse på seilas skal søkes om skriftlig til emneansvarlig og kullsjef.

   

  Vurdering:

  Vurderingsform: Praktisk eksamen i seilas i simulator. Navigasjonsmode: Manuell posisjonering - optisk kontroll.Hastighet: 12-18 knop

  Varighet: 2 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%