Emneside for NAV3307 Militær navigasjon 3

Emnehistorikk

Hva lærer du

Hensikten med militær navigasjon 3 er å dekke Sjøforsvarets behov innen oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået.

Sertifikatrettigheter

 • STCW-kode: A-II/1 & A-II/2

 • STCW-funksjon: Navigering på det operative nivået og navigering på ledelsesnivået (F1)

Emnets innhold

 • Universet og solsystemet.

 • De viktigste stjernene og stjernebildene og hvordan vi finner dem.

 • Himmelkula og dens koordinater.

 • Den nautiske almanakk.

 • Himmellegemenes tilsynelatende bevegelse.

 • Likehøydesystemet.

 • Kombinering av Astronomiske stedlinjer.

 • Høyderettelser.  

 • Beregning av høyden.

 • Bredde og lengdeobservasjoner.

 • Sekstant.

 • Navigator astronomisk program:

 • Gyrokontroll på sola, månen, planeter og stjerner.

 • Bestemme posisjonen ved hjelp av sola, månen, planeter og stjerner utenfor- og i meridianen.

 • Beregne retningen til sola og månen under øvelser.

 1. Kunnskap

  Etter endt emne har kadetten:

  • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon
  • bred kunnskap i å bruke himmellegemer til å bestemme et skips posisjon og sette denne ut i ECDIS.
  • kunnskap om oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon sin historie, tradisjoner, egenart og plass i Sjøforsvaret

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • beherske relevante faglige verktøy, teorier og uttrykksformer innen astronomisk navigasjon
  • beherske å bruke himmellegemer til å bestemme et skips posisjon og sette denne ut i ECDIS.
  • beherske i å bruke himmellegemer til å bestemme gyrofeil, og bruke feilen i de videre beregningene.

  Generell kompetanse

  Etter endt emne har kadetten:

  • innsikt i sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innen astronomisk navigasjon 
  • innsikt i å planlegge og gjennomføre å bruke himmellegemer til å bestemme et skips posisjon og sette denne ut i ECDIS.
  • innsikt i å bruke himmellegemer til å bestemme fartøyets gyrofeil, og bruke feilen i de videre beregningene.
 2. Organisering 

  Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet må koordinere med simulatorkontoret for gjennomføring av simulatorøvingene. Emnet bruker Forsvarets Itslearning.

  Arbeidsformer  

  • Klasseroms-/Digital undervisning: Forelesninger, øvinger, kadettene gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser, DVD
  • Internett: Itslearning
  • Elevforedrag: Kadettene holder foredrag
  • Veiledningsstime: Kadetter besvarer øvinger
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av øvinger
  • Planetariet: Forelesninger
  • Navigasjonssimulatoren: Forelesninger, Astronomiske observasjoner, besvarelse av øvinger
 3. Litteratur:

  • Reglement for utførelsen av navigasjon i Sjøforsvaret. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • Ditlefsen, R. (1990). Navigasjon: terrestrisk og astronomisk navigasjon (14. utgave). Oslo: Aschehoug. Kapittel J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T og U
  • Kjerstad, N. (2010). Navigasjon for maritime studier. Trondheim: Tapir. Kapittel Del 4
 4. Vurderingsform: Muntlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: ca. 20 minutter

  Andel 100%

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler; Whiteboard, Sekstant, Navigator program, Brosystemet i Navigasjonssimulatoren

 5. Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.