Emneside for NAV3307 Militær navigasjon 3

Emnehistorikk

Hva lærer du

Hensikten med militær navigasjon 3 er å dekke Sjøforsvarets behov innen oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået.

Sertifikatrettigheter

 • STCW-kode: A-II/1 & A-II/2
 • STCW-funksjon: Navigering på det operative nivået og navigering på ledelsesnivået (F1)

Innhold

 • Universet og solsystemet.
 • De viktigste stjernene og stjernebildene og hvordan vi finner dem.
 • Himmelkula og dens koordinater.
 • Den nautiske almanakk.
 • Himmellegemenes tilsynelatende bevegelse.
 • Høyderettelser.  
 • Likehøydesystemet.
 • Høydemetoden.
 • Kombinering av Astronomiske stedlinjer.
 • Bredde og lengdeobservasjoner.
 • Sekstant.
 • Navigator astronomisk program:
 • Gyrokontroll på sola, månen, planeter og stjerner.
 • Bestemme posisjonen ved hjelp av sola, månen, planeter og stjerner utenfor- og i meridianen.
 • Beregne retningen til sola og månen under øvelser.
 1. Kunnskap

  Kadetten..

  • (K1 - STCW) har bred kunnskap om astronomiske midler til å finne og bruke kompassfeil 
  • (K2 - STCW) har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon 
  • (K3) har bred kunnskap om å beregne retningen til sola og månen 

  Ferdigheter

  Kadetten..

  • (F1 - STCW) kan anvende kunnskaper om himmellegemer til å bestemme posisjon
  • (F2 - STCW) kan finne, vurdere og bruke himmellegemer til å påvise feil ved magnetiske kompass og gyrokompass og bruke feilen i beregninger. 
  • (F3) kan bestemme posisjon ved astronomiske observasjoner og sette denne ut i ECDIS

  Generell kompetanse

  Kadetten..

  • (G1 - STCW) kan planlegge og gjennomføre en reise og bestemme posisjon ved navigering på operativt nivå
  • (G2 - STCW) har innsikt i å bestemme posisjon og nøyaktigheten av den framkomne posisjonsbestemmelsen ved ethvert middel
  • (G3) kan beregne retningen til solen og månen under øvelser og operasjoner i Sjøforsvaret
 2. Organisering 

  Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet må koordinere med simulatorkontoret for gjennomføring av simulatorøvingene. Emnet bruker Forsvarets Itslearning.

  Arbeidsformer  

  • Klasseroms-/Digital undervisning: Forelesninger, øvinger, kadettene gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser, DVD
  • Internett: ItsLearning
  • Elevforedrag: Kadettene holder foredrag
  • Veiledningstime: Kadetter besvarer øvinger
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av øvinger
  • Planetariet: Forelesninger
  • Navigasjonssimulatoren: Forelesninger, Astronomiske observasjoner, besvarelse av øvinger
 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Muntlig eksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: ca. 20 minutter

  Andel 100%

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler; Whiteboard, Sekstant, Navigator program, Brosystemet i Navigasjonssimulatoren

 5. Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.