Emneside for NAV3315 Militær praktisk navigasjon 5

Emnehistorikk
Studiepoeng
5
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
Military Practical Navigation 5

Hva lærer du

Emnet gir bred kunnskap i navigasjonsmoden manuellposisjonering - optisk og  optisk radar kontroll. Kadettene vil bli godt kjent med utførelsen av praktisk navigasjon i Sjøforsvaret. Militær praktisk navigasjon omsetter teorien gitt i de andre emnene til praksis ved demonstrasjon og øvinger om bord på skolefartøyene og i navigasjonssimulatoren.

Emnet følger STCW-kode A-II/1 og A-II/2 og B-I/12 og dekker STCW-funksjonen: «…navigering på det operative nivået og kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivået, samt navigering på ledelsesnivået (F1)…» Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:

 • kapittel 1.2 Opprettholdelse av sikker brovakt,

 • kapittel 1.7 Sende og motta informasjon med visuelle signaler

Emnet tar opp følgende temaer:

 • Seilas i navigasjonsmoden manuell posisjonering - optisk og radarkontroll

 • Sjøveisregler

 • Sjømannskap

 • Lederskap og holdninger

 • Brotjeneste og roller

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne har kadetten:

  • bred kunnskap om sentrale temaer, prinsipper og problemstillinger innenfor grunnleggende praktisk navigasjon i optisk- og optisk radarkontroll i Sjøforsvaret, herunder:
   • faser i navigasjon
   • Sjøforsvarets kursnotasjoner
   • optiske radar tørn-, kontroll og posisjonsmetoder
  • bred kunnskap om metoder for å kontrollere sensorenes ytelse
   1. fart og gyrofeil
  • bred kunnskap om sentrale temaer, prinsipper og problemstillinger innenfor maritime ord og utrykk samt Sjøforsvarets broprosedyrer
  • bred bred kunnskap om normal ferdsel på sjøen, herunder:
   • kunnskap om sjømerker og sjøkartsymboler,
  • kunnskap normal ferdsel på sjøen
   • kunnskap om grunnleggende sjømannskap
   • kunnskap om sjøveisreglene
  • kunnskap om utnyttelse av simulator som øvingsarena
  • bred kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner og egenart
  • kunnskap om ECDIS

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • beherske Optiske optiske tørn-, kontroll- og posisjonsmetoder
  • kontrollere sensorenes ytelse
  • inneha beherske rollene som assistent, rormann og utkikk i brovakttjenesten på skolefartøyene
  • beherske de vanligste maritime begreper
  • beherske tid/fart og distanseberegninger samt bruk av stoppeklokke til navigering
  • beherske utfylling fylle ut av elektronisk loggbok
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • beherske grunnleggende bruk av relevant brosystemet K-Bridge

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • lage planlegge og gjennomføre og gjennomføre en hensiktsmessig seilasplan for optisk natt
  • inngå i broteamet på skolefartøyene
  • forstå det relative bilde rundt fartøyet
  • vurdere trafikksituasjoner på sjøen og om det er fare for sammenstøt med andre fartøyer og løse disse situasjonene i henhold til
  • gjengi sentralt fagstoff som broprosedyrer, sjømerker, Sjøforsvarets kursnotasjon, maritime ord og uttrykk
  • anvende faglig kunnskap og relevante erfaringer fra praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg som navigatør
  • organisere brotjenesten om bord for å gjennomføre en sikker seilas
  • grunnleggende sjømannskap
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor navigasjon i optisk og radar kontroll, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis på skolefartøyene og i Sjøforsvaret.
 2. Emnet gjennomføres i en kombinasjon av teori, simulatorøvinger og seilas med skolefartøyene.

 3. Litteratur:

  • Reglement for utførelsen av navigasjon i Sjøforsvaret. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter

  • Ditlefsen, R. (1990). Navigasjon: terrestrisk og astronomisk navigasjon (14. utgave). Oslo: Aschehoug. Kapittel J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T og U

  • Kjerstad, N. (2010). Navigasjon for maritime studier. Trondheim: Tapir. Kapittel Del 4

 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  Obligatorisk deltakelse på minst 80% av simulatorøktene

  Obligatorisk deltakelse på to kveldsseilas, en helgeseilas og en ukeseilas om bord på skolefartøyene

  Ved gyldig fravær eller dispensasjon fra deltakelse, skal det sendes inn en handlingsplan for å lukke avviket, simulator skal benyttes. Dispensasjon fra deltagelse på seilas skal søkes om skriftlig til emneansvarlig og kullsjef.

   

  Vurdering:

  Vurderingsform: Praktisk eksamen i seilas i simulator

  Navigasjonsmode: Manuell posisjonering - optisk og radar kontroll

  Hastighet: 18-24 knop

  Varighet: 2 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%