Krigens folkerett

Nasjonalt kurs i krigens folkerett

Forsvarets høgskole gjennomfører nasjonalt kurs i krigens folkerett i uke 50 hvert år. Påmeldingen til kurset i uke 50/2024 åpner 4. november og stenger 18. november 2024. Det legges da ut en link for påmelding på denne nettsiden.

Studienivå
Kurs
Sted
Oslo
Varighet
5 dager
Avdeling
Forsvarets høgskole

Nasjonalt kurs i krigens folkerett ble opprettet i 1983 og siden 2006 har det blitt arrangert av Stabsskolen ved Forsvarets høgskole. 

HENSIKT OG MÅLGRUPPER

Norge er folkerettslig forpliktet til å gjøre innholdet i krigens folkerett kjent både for Forsvaret og det sivile samfunn. Kurset er derfor åpent for militært personell og ansatte i sivil sektor.

Sjef Forsvarets høgskole er blant annet ansvarlig for utdanning i krigens folkerett innen nivådannende utdanning. I tillegg har militære avdelinger som gir grunnleggende soldatutdanning ansvar for å undervise menige i krigens folkerett.

Hensikten er å skape en arena for å møte ulike aktører som jobber med tematikken, og gi deltakerne innsikt i anvendelsen av regelverket i forskjellige sektorer.

Målgruppene for kurset er:
Spesialister og offiserer som i en operativ funksjon har behov for kunnskap om krigens folkerett, eller gir opplæring i krigens folkerett, og sivile i andre sektorer enn forsvarssektoren, for eksempel ansatte i:

 • domstoler
 • den militære og sivile påtalemyndighet
 • utlendingsforvaltningen
 • etater som er en del av totalforsvaret
 • humanitære organisasjoner med mandat knyttet til krigens folkerett

FAGLIG INNHOLD

Blant temaene som dekkes er:

 • Krigens folkerett (kilder, begrep, metodikk og anvendelse)
 • Grunnlag for maktanvendelse (jus ad bellum)
 • Målvalg
 • Stridsmidler og -metoder
 • Personer og objekter med særskilt beskyttelse
 • Krigens folkerett i operativ planlegging og engasjementsregler (ROE)
 • Menneskerettigheter i konflikter
 • Straffeansvar
 • Håndhevelse av krigens folkerett


Undervisningen vil bli gjennomført som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og gruppeoppgaver. Det oppfordres til at kursdeltagerne bidrar med egne erfaringer.

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset er et grunnleggende kurs i krigens folkerett og det er ingen krav til forkunnskaper. Kurset går over en uke og finner sted på Akershus festning. Det er begrensede plasser og Forsvarets høgskole forbeholder seg retten til å prioritere deltakelse basert på behov for kompetansen i kraft av stilling.

Det er ingen kursavgift. Kursdeltakere ordner selv transport, overnatting og forpleining. 

For mer informasjon ta kontakt med Espen Persønn Flagstad på e-post e-eflagstad@mil.no.