Utdanning i Forsvaret

​Hos oss får du gode utdanninger med variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Les mer om utdanningene våre her.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school