vegard-001

Med stø kurs mot lederjobb

Vegard Steinstø ønsket faglig tyngde som leder, og valgte derfor å søke seg til årsstudium i ledelse og militære operasjoner.

– Mange ledere vet intuitivt hva god ledelse er. Jeg ønsker å lære teoriene bak og få en faglig tyngde som leder. Det var også en måte å tørre å hive seg uti noe nytt på, som du kanskje ikke fullt ut kjenner resultatet av før du begynner, sier Vegard Steinstø, som begynte på årsstudium i ledelse og militære operasjoner i august 2021.

Han synes studiet har vært veldig bra så langt.

– Det har vært en helt ny hverdag fra å sitte på et kontor til å være ute i felt og få grunnleggende militær utdannelse. Det har vært en overgang som jeg liker. Og nå er vi i gang med det mer akademiske løpet, og det kjenner jeg jo til fra tidligere studier.

Steinstø har også sivil utdanning. Før han begynte på årsstudium jobbet han som dataingeniør og som utvikler. Han har jobbet med å utvikle sensorteknologi spesielt rettet inn mot landbruket. Jobbingen ga ham erfaring med å lede og bygge opp prosjekter.

Kanskje en av de aller viktigste erfaringene jeg fikk i jobben var hvordan ta ansvar for og tørre å eie et prosjekt.

Samtidig kjente han litt på at det var ensformig å sitte på et kontor fra åtte til fire hver dag. Han hadde dessuten en liten dragning mot Forsvaret. Han fikk aldri avtjent førstegangstjeneste fordi det den gang det var aktuelt krasjet med andre forpliktelser i livet.

– En dag fikk jeg opp en annonse på Facebook om et årsstudium i ledelse. Det var litt tilfeldig at jeg klikket meg inn, men så oppdaget jeg at også jeg uten militær bakgrunn kunne søke på studiet.

Han synes ikke forskjellen mellom en sivil og en militær utdannelse er så stor:

– Forskjellen mellom en sivil og en militær utdanning handler mest av alt om at studieløpet i Forsvaret er mer spisset inn mot det du faktisk skal drive med etter studiene. Det er et annet fokus i Forsvaret på at kunnskapen du får i utdanningen skal benyttes inn i en fremtidig stilling. Og så ønsker jeg å komme ut på fartøy og jobbe som leder der, avslutter Steinstø.

Medstudentene hans på kullet har mange forskjellige fag-bakgrunner. Men de har også noen fellestrekk:

– Det som er felles for oss er at vi er nysgjerrige på å prøve noe nytt og utfordre oss selv. Det å utfordre seg både fysisk og psykisk og gå litt utenfor komfortsonen sin, sier Steinstø.

Han mener studiet passer for dem som ønsker å få en ekstra påbygning på den utdannelsen de allerede har, og som vil utfordre seg selv og lære mer om seg selv og andre i en ny sammenheng.

– Det jobber vi mye med, hvordan fungerer vi sammen som et lag.

De første månedene på studiet har gitt mersmak for Steinstø. Han er tydelig på hva han ønsker å få ut av studiet:

– Jeg ønsker å bli en god leder. Få inn de faglige teoriene om godt ledederskap. Og så ønsker jeg å komme ut på fartøy og jobbe som leder der, avslutter Steinstø.