Teknikerer fra NORTAD II i FN operasjoenen MINUSMA klargjør det norske C-130J Hercules flyet før oppdrag i Mali

Fly­teknisk fagutdanning

Vil du jobbe med noen av verdens mest avanserte flysystemer? Luftforsvaret utdanner flyteknikere til Forsvarets kampfly, helikoptre og maritime overvåkningsfly.

Type
Fagutdanning
Varighet
Ca. 2 år
Avdeling
Luftforsvaret
Søknadsfrist
6. mai 2023

Søknadsskjema åpnes i slutten av mars 2023. 
Opptaket gjennomføres juni 2023.

For deg som har førstegangstjenesten kan du få unik teknisk utdanning og kompetanse på Luftforsvarets fly og helikopter.

Krav til søker

 • Ha fullført og bestått videregående skole
 • Ha fullført førstegangstjenesten innen utdanningsstart
 • Minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon 
 • Tilfredsstille fysiske krav tilsvarende karakter 3 ved opptak
 • Helseprofil må kunne godkjennes for internasjonal tjeneste 
 • Normalt ikke eldre enn 28 år i oppstartsåret 

En flysystemmekaniker/avioniker må være god til å kommunisere og samarbeide med andre. Bransjen har strenge sikkerhetskrav. Etikk og gode holdninger er viktig. Du må kunne arbeide nøyaktig og planmessig. Engelsk er fagspråket i flybransjen. Du bør derfor ha gode engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig.

 1. I løpet av utdanningen vil du lære å utføre vedlikehold, reparasjoner og flyklargjøring på Luftforsvarets fly og helikopter. Etter fullført utdanning er du sikret fast jobb ved en av Luftforsvarets baser.

  Utdanningen passer for deg som ønsker en praktisk og spennende jobb med positive utfordringer og gode karrieremuligheter.   

  • Spesialkompetanse på Luftforsvarets fly og helikopter 
  • Lønn under utdanning og ingen studielån 
  • Du er sikret fast jobb i Luftforsvaret etter bestått utdanning
  • Muligheter for deployering til andre land  
  • Gode karrieremuligheter
 2. Det er Bardufoss videregående skole som gjennomfører utdanningen på oppdrag fra Luftforsvaret. Skolehverdagen består av teoretisk og praktisk undervisning med dyktige og dedikerte instruktører.

  Flyfag ved Bardufoss videregående skole er tett lokalisert med Bardufoss flystasjon og maritim helikopterving (MHV).

  Utdanningen er totalt på 2400 timer fordelt på to år. Flyteknisk grunnutdanning er modulbasert og fordelt på 12-14 moduler avhengig av om du skal utdannes til flysystemmekaniker (B1.1) eller avioniker (B2).

  Alle modulene avsluttes med eksamen hvor kravet til bestått er 75% på alle eksamener. 

  Flyteknisk grunnutdanning er basert på det europeiske kravsettet for luftdyktighet (EASA) som er en felles standard i Europa.

  Under utdanningen vil du også gjennomføre grunnleggende spesialistkurs (GSK) på til sammen 6 uker. GSK består av militærfaglig utdanning og relevant informasjon og opplæring for deg som nytilsatt i Luftforsvaret.

Spørsmål og svar

 1. Flysystemmekaniker 

  En flysystemmekaniker er en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste luftfartøyets systemer. Dette kan være blant annet motor, propell, hydrauliske systemer, luftsystemer, enkle elektriske og elektroniske systemer, understell og rorflater. Som flysystemmekaniker kan du arbeide på de fleste av flyets systemer, med unntak av avanserte avionikksystemer, fulloverhaling av motor og strukturarbeid. 

  Avioniker

  En avioniker utfører arbeid på det elektriske anlegget og de elektriske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar, autopilot og våpen-systemer i et luftfartøy. 

  Som avioniker er du en flymekaniker eller flytekniker med spesialisering innen feilsøking, reparasjon og vedlikehold av luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer. 

   

 2. Fagutdanningen vil foregå ved flyfaglinjen på Bardufoss videregående skole. GSK vil bli gjennomført på Kjevik/Værnes

  Bardufoss videregående skole er en sertifisert EASA skole, som har utdannet flyteknisk personell siden 1987. De har dyktige instruktører og lang erfaring med gjennomføring av blant annet flyteknisk utdanning. 

 3. Seleksjon vil foregå ved Rygge militære flystasjon. Seleksjonen vil bestå av:

  • Intervju
  • Fysiske tester 
  • Helseundersøkelse 
 4. Vilkår

  Du vil under grunnutdanningen være tilsatt på utdanningskontrakt med grad OR2, visespesialist. Lønn etter Luftforsvarets lønnspolitikk (LR 32, ALT 15, utgjør 364 400kr/år). 

  Dersom du allerede er tilsatt i Forsvaret vil du beholde grad og lønn, men i likhet med de andre elevene være unntatt bestemmelsene om arbeidstid i arbeidstidsavtalen for Forsvaret under utdanningen.

  Etter fullført og bestått utdanning vil du som elev få tilbud om fast tilsetting i Luftforsvaret til fylte 60 år (T60). Lønn vil reguleres etter utsjekksnivå og/eller utdanningsnivå.  

  Som elev på flyteknisk grunnutdanning har du ikke krav på gratis kost og losji. Du kan leie hybel gjennom Forsvaret (månedlig pris på ca. 2010 kr – 3367 kr.)  som er i nærhet til skolen, samt betale en dagsats (110 kr.) for måltider i Forsvarets spisemesse. 

  Plikttjeneste 

  Etter fullført og bestått grunnutdanning har du tre års plikttjeneste ved en av Luftforsvaret baser.

  Plikttjenesten starter umiddelbart etter fullført grunnutdanning. Under plikttjenesten vil du fullføre EMAR typeutdanning, og få utsjekk på respektive flysystem som flysystemtekniker eller avioniker. 

 5. Vanlige arbeidsoppgaver for flysystem-mekanikeren: 

  • Utføre service på mekaniske systemer som hydraulikk, motor, propell, rorflater og ulike komponenter
  • Inspisere skrog og systemer, hvor feilsøking, justering og reparasjoner utføres 
  • Teste ulike systemer 
  • Følge produsentens underlag og dokumentere alt arbeid som er utført 
  • En flysystem-mekaniker jobber etter både et nasjonalt og internasjonalt regelverk, og du må ha spesielle sertifikater for å kunne jobbe selvstendig med de ulike flysystemene på et luftfartøy. 

  Vanlige arbeidsoppgaver for en avioniker: 

  • Utføre planlagt service og vedlikehold på luftfartøyets ledningsnett og komponenter 
  • Inspisere avionikksystemer på luftfartøyet og komponenter 
  • Feilsøking og feilretting av avionikksystemer
  • Testing av avionikksystemer
  • Følge produsentens underlag og dokumentere alt arbeid som er utført 

  En avioniker arbeider etter både et nasjonalt og et internasjonalt regelverk og du må ha spesielle sertifikater for å kunne jobbe selvstendig med de ulike avionikk systemene på et luftfartøy. 

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school