Teknikerer fra NORTAD II i FN operasjoenen MINUSMA klargjør det norske C-130J Hercules flyet før oppdrag i Mali

Fly­teknisk fagutdanning

Vil du jobbe med noen av verdens mest avanserte flysystemer? Luftforsvaret utdanner flyteknikere til Forsvarets kampfly, helikoptre og maritime overvåkningsfly.

Type
Fagutdanning
Sted
Kristiansand (Kjevik)
Varighet
Ca. 18 måneder grunnutdanning + 24 måneder typeutdanning
Avdeling
Luftforsvaret
Søknadsfrist
30. apr 2021

Krav til søker

 • Fullført førstegangstjeneste innen utdanningsstart
 • Fullført og bestått videregående skole
 • Plettfri vandel (kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig)
 • Minimum karakter 4 på teoritest fra sesjon (allment evnenivå)
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav 3/3 (styrke/utholdenhet) *
 • Helseprofil godkjent for internasjonal tjeneste
 • Normalt ikke eldre enn 28 år

*Fysiske minstekrav ved opptak for fast tilsetting er minstekrav 4/4. Se denne siden for kravtabell.

Om utdanningen

Med denne utdannelsen blir du i stand til å utføre flyklargjøring på Luftforsvarets flysystemer. 

Det innebærer maskiner som: 

 • F-35 kampfly
 • P-8 Poseidon maritime overvåkningsfly
 • C-130J Hercules taktisk transportfly
 • Bell412 taktisk flerbrukshelikopter
 • NH90 kystvakthelikopter
 • AW101 SAR Queen redningshelikopter

Fordeler med denne utdanningen

 • Spesialkompetanse på Luftforsvarets flysystemer
 • Lønn under utdanning
 • Ingen studielån
 • Gode karrieremuligheter og mulighet til å velge mellom tjenestesteder over hele landet
 • Sikret fast jobb etter bestått utdanning

Spørsmål og svar

 1. Utdanningen skal gjøre elevene i stand til å utføre flyklargjøring på Luftforsvarets flysystemer.

  Flysystemene er fordelt på Luftforsvarets baser rundt i landet. Geografisk tilknytning til personellet vil tas i betraktning ved systemfordeling.

  Utdanningsløpet:

  Utdanningen består av to hoveddeler, hvorav den første er grunnleggende spesialistkurs (GSK), som etterfølges av den tekniske utdanningen (EMAR).

  GSK foregår på Kjevik ved Kristiansand og varer i 6 uker.

  Den flytekniske utdanningen består av grunnleggende- og typespesifikk utdanning. Grunnutdanningen (EMAR) vil foregå i sin helhet ved Kjevik, og typeutdanningen (EMAR) vil foregå ved respektiv avdelingen hvor du vil være under opplæring frem til du får utsjekk.

  Grunnutdanningen ved Luftforsvarets skolesenter varer i cirka 18 måneder. Typeutdanningen varer cirka 2 år, men dette vil variere noe fra elev til elev.

 2. Utdanningen foregår ved Luftforsvarets skolesenter, som ligger på Kjevik ved Kristiandsand. 

  Luftforsvarets skolesenter sørger for utdanning og kompetanseheving til hele Luftforsvarets organisasjon. 

  Som elev vil du kunne leie hybel gjennom Forsvaret, og spise alle måltider i spisemessen.

  Skolesenteret har gode velferds- og idrettsfasiliteter.

 3. Søknadsfrist for teknisk utdanning er 30. april.

  Kvalifiserte søkere vil bli innkalt til utvidet intervju ved Rygge flystasjon i løpet av uke 25.

  Utvidet intervju innebærer gjennomføring av fysiske tester, helseundersøkelse, teoritest og intervju. Mer informasjon om oppmøte vil bli sendt ut til kvalifiserte søkere. 

 4. Plikttjeneste

  Etter fullført og bestått EMAR-grunnutdanning følger tre års plikttjeneste ved avdeling.

  Plikttjenesten starter umiddelbart når elevene ankommer avdeling. Under plikttjenesten vil du fullføre EMAR typeutdanning, og få utsjekk på respektiv flysystem som flytekniker/avionikker. EMAR typeutdanning tar cirka 2 år.

  Vilkår

  Personellet vil under grunnutdanningen få midlertidig tilsetting med grad OR2, visespesialist. Lønn etter Luftforsvarets lønnspolitikk, lønnsramme 32, alternativ 12.

  Allerede tilsatt personell beholder lønn og grad, men vil i likhet med resterende elever være unntatt bestemmelsene om arbeidstid i arbeidstidsavtalen for Forsvaret under utdanningen ved Luftforsvarets skolesenter.

  Når EMAR-grunnutdanning er fullført og bestått, og eleven tilfredsstiller alle formelle krav, vil samtlige få tilbud om fast tilsetting i Luftforsvaret (T60) ved overføring til avdelingene. 

  Lønn i henhold til Luftforsvarets lønnspolitikk, lønnsramme 32, alternativ 13.
  Etter eleven har gjennomført og bestått EMAR typeutdanning, vil eleven søke om MAML. 

  Lønn vil reguleres etter utsjekksnivå.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school