Tekniker skrur på vingen på en C-130j Hercules

Fly­teknisk fagutdanning

Vil du jobbe med noen av verdens mest avanserte flysystemer? Luftforsvaret utdanner flyteknikere til Forsvarets kampfly, helikoptre og maritime overvåkningsfly.

Type
Fagutdanning
Sted
Varighet
Ca. 2 år
Avdeling
Luftforsvaret
Søknadsfrist
12. mai 2024 Søk her

For deg som har førstegangstjenesten kan du få unik teknisk utdanning og kompetanse på Luftforsvarets fly og helikoptre.

Krav til søker

 • Ha fullført og bestått videregående skole
 • Ha fullført førstegangstjenesten innen utdanningsstart
 • Minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
 • Tilfredsstille fysiske krav tilsvarende karakter 4 for styrke og utholdenhet ved opptak
 • Helseprofil må kunne godkjennes for internasjonal tjeneste
 • Normalt ikke eldre enn 28 år i oppstartsåret

En flysystemmekaniker/avioniker må være god til å kommunisere og samarbeide med andre. Bransjen har strenge sikkerhetskrav. Etikk og gode holdninger er viktig. Du må kunne arbeide nøyaktig og planmessig. Engelsk er fagspråket i flybransjen. Du bør derfor ha gode engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig.

 1. Utdanningen gjennomføres i perioden 01.08.2024 – 31.07.2026.

  Gjennom utdanningen gis du flyteknisk grunnutdanning som er basert på det europeiske kravsettet for luftdyktighet (EASA) som er en felles standard i Europa. I tillegg gis du grunnleggende spesialistkurs (GSK) som består av militærfaglig utdanning og relevant informasjon og opplæring for deg som nytilsatt i Luftforsvaret. I løpet av utdanningen vil du lære å utføre vedlikehold, reparasjoner og flyklargjøring på Luftforsvarets fly og helikopter. Etter fullført utdanning er du sikret fast jobb ved en av Luftforsvarets baser.

  Utdanningen passer for deg som ønsker en praktisk og spennende jobb med positive utfordringer og gode karrieremuligheter.

 2.  

  •  Spesialkompetanse på Luftforsvarets fly og helikopter
  •  Lønn under utdanning og ingen studielån
  •  Du er sikret fast jobb i Luftforsvaret etter bestått utdanning
  •  Muligheter for deployering til andre land
  •  Gode karrieremuligheter
 3. Det er Bardufoss- og Fosen videregående skole som gjennomfører utdanningen på oppdrag fra Luftforsvaret. Skolehverdagen består av teoretisk og praktisk undervisning med dyktige og dedikerte instruktører.

  Flyfag ved Bardufoss videregående skole er tett lokalisert med Bardufoss flystasjon og maritim helikopterving (MHV). Flyfag Fosen er lokalisert i Ørland kommune og er tett lokalisert med 132 luftving på Ørland.

  Utdanningen er totalt på 2400 timer fordelt på to år. Flyteknisk grunnutdanning er modulbasert og fordelt på 12-14 moduler avhengig av om du skal utdannes til flysystemmekaniker (B1.1) eller avioniker (B2).

  Alle modulene avsluttes med eksamen hvor kravet til bestått er 75% på alle eksamener.

Spørsmål og svar

 1. Flysystemmekaniker

  En flysystemmekaniker er en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste luftfartøyets systemer. Dette kan være blant annet motor, propell, hydrauliske systemer, luftsystemer, enkle elektriske og elektroniske systemer, understell og rorflater.

  Som flysystemmekaniker kan du arbeide på de fleste av flyets systemer, med unntak av avanserte avionikksystemer, fulloverhaling av motor og strukturarbeid.

  Avioniker

  En avioniker utfører arbeid på det elektriske anlegget og de elektriske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar, autopilot og våpen-systemer i et luftfartøy.

  Som avioniker er du en flymekaniker eller flytekniker med spesialisering innen feilsøking, reparasjon og vedlikehold av luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer.

   

 2. Fagutdanningen vil foregå ved flyfaglinjene på Bardufoss videregående skole og Fosen VG skole, kandidater som tas opp til denne utdanningen vil fordeles mellom disse. GSK vil bli gjennomført på Kjevik/Værnes.

  Bardufoss videregående skole er en sertifisert EASA skole, som har utdannet flyteknisk personell siden 1987. De har dyktige instruktører og lang erfaring med gjennomføring av blant annet flyteknisk utdanning.

  Fosen videregående skole ble etablert i 2008 etter sammenslåing av tre videregående skoler, og er nylig sertifisert for EASA utdanning. Skolen startet opp med flyfag linje høsten 2023, og har dyktige instruktører med lang erfaring og moderne undervisningsmateriell.

 3. Seleksjon vil foregå ved Luftforsvarets rekrutterings- og seleksjonssenter på Kjevik i uke 23.

  Seleksjonen vil bestå av:

  •  Intervju
  •  Fysiske tester
  •  Helseundersøkelse
 4. Vilkår

  Ved utdanningens start vil du få fast tilsetting som militært tilsatt i Luftforsvaret med aldergrense 60 år (T60) jf. forsvarsloven § 45 første ledd, og med prøvetid i henhold til opplæringens lengde, jf. Statsansatteloven § 15 (6).

  I løpet av denne perioden har du 1 måneds oppsigelsestid dersom du ikke følger progresjonen i opplæringen på en tilfredsstillende måte, normalt ved resultat på lavere enn 75% på eksamen i utdanningsmodulene. Dette gjelder ikke personell som ved oppstart av utdanningen allerede er fast tilsatt i Forsvaret. Disse går tilbake til sin faste tilsetting og disponeres etter Forsvarets behov.

  Personell med T-35 som søker flyteknisk utdanning leverer med dette også villighet til tilsettingsvilkår T-60 med forbehold om fullført og bestått utdanning. Opptjent bonus vil bortfalle. Bortsett fra personell som har levert søknad på kritisk kompetanse T-35 til T-60, dette vil bli vurdert uavhengig av denne kunngjøringen.

  Avhengig av tidligere yrkeserfaring og utdanning vil du bli gitt grad og lønn som visespesialist (OR2), spesialist (OR3) eller korporal (OR4), og avlønnes i kategori «generelt» i Luftforsvarets lønnspolitikk i minimum lønnstrinn 35 som (pr 1 mai 2023) utgjør kr 414.200 pr år.

  Etter fullført utdanning vil du bli avlønnet i kategori «flytekniker» i Luftforsvarets lønnspolitikk. Som minimum er dette lønnstrinn 48 som (pr 1 mai 2023) utgjør kr 487.800 pr år.

  Minstelønnsgarantien i Luftforsvarets lønnspolitikk med grunnlag i tidligere utdanning, gjelder ikke i utdanningsperioden. Personell som ved oppstart av utdanningen allerede er fast tilsatt i Forsvaret og som har annen grad og høyere avlønning i sin faste tilsetting, beholder lønn og grad fra sin faste tilsetting under utdanningen.

  Under utdanningen vil du som elev være unntatt bestemmelsene om arbeidstid i arbeidstidsavtalen for Forsvaret.

  Som elev på flyteknisk grunnutdanning har du ikke krav på gratis kost og losji, men kan leie messerom som er i nærhet til skolen gjennom Forsvaret til ca kr 2.500 pr mnd samt betale dagsats for måltider i Forsvarets spisemesse på kr 150 pr dag. Dersom du er på tjenestereise(r) som del av utdanningen betaler Forsvaret for overnatting og kost på det midlertidige kursstedet i perioden reisen pågår.

  Plikttjeneste

  Etter fullført og bestått flyteknisk grunnutdanning har du to års plikttjeneste og blir beordret til en av Luftforsvaret baser utfra Luftforsvarets behov.

  Plikttjenesten starter umiddelbart etter fullført flyteknisk grunnutdanning. Under plikttjenesten vil du fullføre EMAR typeutdanning, og få utsjekk på respektive flysystem som flysystemtekniker eller avioniker.

 5. Vanlige arbeidsoppgaver for flysystem-mekanikeren: 

   

  • Utføre service på mekaniske systemer som hydraulikk, motor, propell, rorflater og ulike komponenter
  • Inspisere skrog og systemer, hvor feilsøking, justering og reparasjoner utføres
  • Teste ulike systemer
  • Følge produsentens underlag og dokumentere alt arbeid som er utført.

   

  En flysystem-mekaniker jobber etter både et nasjonalt og internasjonalt regelverk, og du må ha spesielle sertifikater for å kunne jobbe selvstendig med de ulike flysystemene på et luftfartøy.

  Vanlige arbeidsoppgaver for en avioniker:

  • Utføre planlagt service og vedlikehold på luftfartøyets ledningsnett og komponenter
  • Inspisere avionikksystemer på luftfartøyet og komponenter
  • Feilsøking og feilretting av avionikksystemer
  • Testing av avionikksystemer
  • Følge produsentens underlag og dokumentere alt arbeid som er utført

  En avioniker arbeider etter både et nasjonalt og et internasjonalt regelverk og du må ha spesielle sertifikater for å kunne jobbe selvstendig med de ulike avionikk systemene på et luftfartøy.

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school