TLU

Teknisk lederutdanning

En fagteknisk lederutdanning for deg med fagbrev og førstegangstjeneste. Etter endt utdanning blir du leder og mekaniker i Forsvaret.

Type
Fagutdanning
Sted
Sessvollmoen
Varighet
1 år
Avdeling
Forsvarets logistikkorganisasjon

Neste utdanning starter opp i 2023. Søknadsskjema blir tilgjengelig til vinteren.

Krav til søker

  • Bestått sesjon med minimum 4 på teoritesten.
  • Være norsk statsborger før opptak
  • Bestå opptak, inkludert fysi​ske minstekrav på nivå 5.
  • Kunne sikkerhetsklareres
 1. For å bli kjøretøymekaniker og leder i Forsvaret, må du ha bestått ett av følgende fagbrev før oppstart: 

  • Bilmekaniker, tunge kjøretøy
  • Bilmekaniker, lette kjøretøy
  • Anleggsmaskinmekaniker
  • Landbruksmaskinmekaniker
  • Motorsykkelmekaniker
  • Chassispåbygger
  • Biloppretter

  For å bli våpenmekaniker og leder i Forsvaret, må du ha bestått ett av følgende fagbrev før oppstart: 

  • Industrimekaniker
  • CNC-operatør
  • Børsemaker
  • Finmekaniker
  • Automatiker
  • Optroniker
  • Sveiser

  For å bli leder innen teknisk materiellforsyning (lagerleder) i Forsvaret, må du ha bestått ett av følgende fagbrev før oppstart: 

  • Reservedelsekspeditør
  • Logistikkoperatør
  • Fagbrev innen relevante tekniske fag
  • Allmennfag

  For å bli basemateriellmekaniker og leder i Forsvaret, må du ha bestått ett av følgende fagbrev før oppstar:

  • Elektriker
  • Varme- og kuldepumpeoperatør
 2. For å bli mekaniker og leder i Forsvaret, må du ha gjennomført førstegangstjeneste og være tilsatt i militær avdeling før utdanningen starter. Du må også ha bestått ett av fagbrevene under:

  For å bli kjøretøymekaniker og leder i Forsvaret:

  • Bilmekaniker, tunge kjøretøy
  • Bilmekaniker, lette kjøretøy
  • Anleggsmaskinmekaniker
  • Landbruksmaskinmekaniker
  • Motorsykkelmekaniker
  • Chassispåbygger
  • Biloppretter

  For å bli våpenmekaniker og leder i Forsvaret:

  • Industrimekaniker
  • CNC-operatør
  • Børsemaker
  • Finmekaniker
  • Automatiker
  • Optroniker
  • Sveiser

  For å bli leder innen teknisk materiellforsyning (lagerleder) i Forsvaret:

  • Reservedelsekspeditør
  • Logistikkoperatør
  • Fagbrev innen relevante tekniske fag
  • Allmennfag

  For å bli basemateriellmekaniker og leder i Forsvaret:

  • Elektriker
  • Varme- og kuldepumpeoperatør

Utfyllende informasjon om de ulike løpene

 1. Fagopplæring og lederutdanning (avhengig av forkunnskaper fra tjeneste i Forsvaret)

  Ved bestått opptak vil du få tilbud om ansettelse i Forsvaret ved en av Hærens avdelinger før du begynner på videre kurs og utdanning. Som elev i denne modellen har du fagbrev, førstegangstjeneste, noe utdanning og erfaring fra Forsvaret. Vi tar utgangspunkt i kompetansen din og gir deg utdanningen du trenger for å betjene relevant materiell.

  Du skal også gjennom en omfattende ledelsesmodul hvor du får teoretisk undervisning og praktisk trening i lederskap. Utdanningens viktigste mål er å gi deg kompetanse til å bekle rollen som leder og mekaniker.

 2. Fagopplæring og lederutdanning (avhengig av forkunnskaper fra tjeneste i Forsvaret)

  NB! Søkere til dette løpet må ha godkjenning fra egen avdeling før de søker.

  Som elev vil du ha fagbrev, førstegangstjeneste, utdanning og erfaring fra Forsvaret. Vi tar utgangspunkt i kompetansen din og gir deg den videreutdanningen du trenger for å betjene relevant materiell. Du skal også gjennom en omfattende ledelsesmodul hvor du får teoretisk undervisning og praktisk trening i lederskap. Utdanningens viktigste mål er å gi deg kompetanse til å bekle rollen som leder og mekaniker.

Felles om utdanningen

Teknisk lederutdanning er en unik og intensiv utdanning som krever motiverte og arbeidsvillige elever med gode tekniske, mentale og fysiske ferdigheter. Etter utdanningen blir du leder og får ansvar for en gruppe med soldater innen en av følgende fagretninger:

 • Kjøretøymateriell
 • Våpenmateriell
 • Basemateriell
 • Teknisk materiellforsyning

En teknisk leder med sin mekanikergruppe er uunnværlig for Forsvarets operative evne og kampkraft. Forsvaret har avansert teknisk materiell, og en leder og mekaniker må kunne bruke, vedlikeholde og reparere materiellet i varierende og utfordrende situasjoner. I tillegg må du være en handlekraftig og omsorgsfull leder i et operativt miljø.

Vilkår i utdanningsløp

  • Varighet: Avhenger av tidligere utdanning
  • Lønn under utdanning: ATF under utdanning
  • Forlegning ved Sessvollmoen: Enkeltrom
  • Forpleining: I henhold til statens satser
  • Permisjonsreiser: Ingen
  • Tjenestested etter utdanning: Tilbake til egen avdeling

Spørsmål og svar

 1. TLU på Sessvollmoen utdanner mekanikere og tekniske ledere samt lagerledere til Forsvaret. Som teknisk leder i Forsvaret er det viktig med god kunnskap i fagområdet du skal jobbe med. Utdanningen legger stor vekt på grundig teknisk forståelse, slik at du som leder kan veilede soldatene dine når de møter på utfordringer.

  Utdanningen gir opplæring i flere grunnleggende fag som elektronikk, elektrooptikk, hydraulikk, mekanikk, lagerledelse og annet som skal gjøre deg til en bedre fagperson. Når denne delen av utdanningen er over, vil du gjennomføre vedlikehold eller forvaltningskurs på materiellet du skal jobbe med i praksisperioden.

  For mekanikere vil kursene bestå av en teoretisk del der du får en helhetsforståelse for materiellet. Deretter gjennomfører du service og reparasjoner slik at du opparbeider deg gode ferdigheter og forståelse innen vedlikehold av avanserte tekniske systemer. Eksempler på slike kurs kan være lastebiler, stormpanservogner, stridsvogner, ingeniørmateriell, våpen, våpen/tårn-systemer og siktesystemer. For lagerpersonell vil opplæringen bestå av kurs innen materiell og lagerstyring.

  Felles for utdanningen er at den retter seg mot mange ulike teknologiske systemer, både gamle og nye. Forsvaret trenger at du som mekaniker og leder kan løse utfordringer når de oppstår, og ved hjelp av tilgjengelige ressurser. Noen ganger vil du oppleve mangel på deler når du skal reparere, og utdanningen har derfor søkelys på kreativ oppdragsløsning, i tillegg til tradisjonell feilsøking, reparasjon og komponentbytte.

  Underveis i utdanningen vil det også være moduler rettet mot ledelses- og soldatfag. I disse periodene kan det være øvelser der du lærer å lede en gruppe under militære operasjoner.

 2. Teknisk lederutdanning passer godt for deg som ønsker en variert og spennende jobb i fremtiden. Og for deg som ønsker å utvikle deg faglig og personlig, hvor lederutdanningen er sentral.

 3. Kurs og obligatorisk yrkespraksis gjennomføres ved et av Forsvarets verksteder eller avdelinger. Dette avhenger av materiellkategorien du skal jobbe med.

 4. Det daglige opplegget starter cirka klokken 08.00 og varer oftest til 16.00. Undervisningen foregår både i klasserom, på verksted og utendørs. Utdanningen er intensiv og krever motiverte, selvstendige og arbeidsvillige elever. Noen uker kan ha lengre dager, og flere uker og helger går med til opplæring og øvelser.

 5. Gruppen som du skal lede, vil ha ansvar for vedlikehold og reparasjoner på militært materiell som brukes i daglig tjeneste, øvelser og militære operasjoner.

  Materiellet som skal vedlikeholdes, spenner over ulikt stridsviktig militært materiell som  våpen, våpensystemer, optiske instrumenter, kjøretøyer, aggregater og stridsvogner. Det er spesialiseringer innen faggruppe som for eksempel «kjøretøy» eller «våpen».  Din kompetanse fra det sivile og fra Forsvaret avgjør hva slags faggruppe du vil bli en del av. Det kan også bli behov og anledning for videre kurs og utdanning i yrkespraksisperioden.

  Som leder innen TMF, leder du tjenesten ved et lager som forsyner reservedeler og forbruksmateriell til faggruppene. Lagrene er containerbasert, og er av varierende størrelse tilpasset materiellet som de operative avdelingene er utstyrt med.

  Alle tekniske ledere må følge opp vedlikehold og status på eget og gruppens utstyr. Samtidig skal du ivareta sikkerhet, utdanne og lede soldatene innen flere militære fagfelt. 

 6. Etter fullført og bestått teknisk lederutdanning blir du normalt korporal (OR4). Du får fast jobb i Forsvaret med en prøvetid på 6 måneder. Du kan velge å fortsette som leder med videre fordypning i fagretningen din. Du kan også søke på Forsvarets ulike kurs eller videreutdanningsmuligheter, og du kan søke opprykk i grad med nye jobbutfordringer og tjenestesteder. For å gjennomføre befalsskolen, må du ha karakteren 5 eller høyere på teoritesten fra sesjon.

  Forsvaret har jobber som innebærer mer administrasjon og planlegging, vedlikeholdsledelse, jobber i materiell- og innkjøpsprosjekter eller som instruktør på en av Forsvarets skoler. Har du planer om universitets- eller høyskoleutdanning, sivilt eller i Forsvaret, kan du ta generell studiekompetanse og senere søke relevante jobber.

Opptak og forberedelser

 1. Du søker elektronisk med innlogging gjennom ID-porten/Min ID. Søkere som er ansatt i Forsvaret, skal ha godkjenning med påtegning fra egen avdeling som vedlegg til søknaden. Etter innsending av søknaden vil du motta et kvitteringsbrev som bekrefter at vi har mottatt søknaden din.

  Vi sender innkalling eller avslag kort tid etter søknadsfrist. De som mottar innkalling til opptaksprøver, må raskt svare på om de ønsker å stille på opptak. 

 2. De som møter godt forberedt fysisk og mentalt, har en klar fordel, siden det kan bli perioder med ekstra fysiske påkjenninger, kombinert med mindre mat og søvn. Det er ikke alt du får vite om opptaket, men du skylder deg selv å stille forberedt på det du vet.

  Du må bestå de fysiske kravene for å kunne bli med videre i opptaket. Husk at du kan ha en dårlig dag på selve testdagen, og da er en fordel at du klarer de fysiske kravene med litt margin. Det er også lurt å gå turer med tung sekk (20–30 kilo) i perioden før opptaket.

  Det er lurt å gjøre deg opp noen tanker om hvorfor du ønsker å ta en teknisk lederutdanning i Forsvaret. Selv om du er godt forberedt på de fysiske minstekravene, bør du også forberede deg på at motivasjonen din kan bli utfordret. Når du er sliten, trøtt, sulten og lei, vil de mentale forberedelsene være minst like viktige som de fysiske. Gjør deg selv en tjeneste – start både de fysiske og mentale forberedelsene i god tid.

 3. For å finne kvalifiserte og motiverte kandidater, gjennomfører vi opptak for teknisk lederutdanning på Sessvollmoen. Dato for opptaket i 2023 er foreløpig ikke bestemt.

  I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for og hvilke holdninger du har. Du blir vurdert på bakgrunn av en medisinsk tilstand, fysiske tester, kunnskapsprøver, psykologiske tester, intervju og personlige egenskaper. Opptaket handler om å finne ut hvem som har potensial til å bli en teknisk leder.

  Utvelgelsen er grundig – nettopp for å sikre at alle kandidatene blir sett og vurdert. Den første perioden gjennomfører vi ulike tester og undersøkelser inne på Sessvollmoen leir. Her bor du sammen med de andre som deltar på opptaket. Det kan være lurt å bruke tiden mellom aktivitetene til å bli kjent med andre. En del av dem kan bli dine fremtidige medelever. Mot slutten av perioden blir alle kledd opp i uniform og gitt enkel undervisning i grunnleggende militære ferdigheter.

  Opptakets andre del er en seleksjonsøvelse som foregår ute i felt. Feltperioden skal blant annet skape situasjoner der aspirantene får mulighet til å vise lederpotensialet sitt. Den skal også avdekke aspirantens vilje og evne til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter underveis. Noen oppdrag er teoretiske, andre er praktiske, mens noen er fysisk slitsomme. Hensikten er å se hvordan aspirantene mestrer ulike situasjoner. Du blir observert i ulike roller – både som en del av laget, men også i rollen som leder. Vi ser først og fremst etter gode holdninger og hvordan du er som person.

  Når vi velger kandidatene til teknisk lederutdanning, ser vi etter dem med potensial for utvikling. Dersom du blir vurdert blant dem med best holdninger og utviklingspotensial, vil du mot slutten av opptaket få tilbud om plass på TLU.