TLU

Teknisk lederutdanning

Denne utdaninngen er ikke lenger søkbar, men håndteres internt i Forsvaret i regi av Hærens våpenskole.

Studienivå
Fagutdanning
Sted
Sessvollmoen
Varighet
1 år
Avdeling
Forsvarets logistikkorganisasjon

Det er ikke lenger mulig å søke på denne utdanningen.