Økonomisk støtte til veteran­organisasjoner

Mange veteranorganisasjoner støttes økonomisk av Forsvarsdepartementet og Forsvaret. Tildelte midler går til ulike tiltak for veteraner og veteranfamilier.

Ordningen omfatter økonomisk støtte til drift og til prosjekter som skaper aktiviteter for og ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner, eller aktiviteter som fremmer kunnskap om og engasjement for denne gruppen veteraner. Det er kun veteranorganisasjoner som kan motta støtte til drift.

Alle organisasjoner som søker støtte, må være registrert i Frivillighetsregisteret, og det gis ikke støtte til enkeltpersoner. Tildelingskriterier og krav til søknaden fremgår av forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet.

Tilskuddsordningen omfatter også prosjektstøtte til organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige tilfeller til andre aktører, for mindre prosjekter i Norge som bidrar til anerkjennelse av norsk militær innsats i internasjonale operasjoner.

Sende søknad

Skriftlig søknad om støtte med nødvendig dokumentasjon må fremmes innen 1. juni for det påfølgende året. Se § 16 i forskriften for en oversikt over hva søknaden må inneholde. Vi oppfordrer alle søkere til å benytte vårt søknadsskjema.

Søknader som er sendt innen fristen, vil bli behandlet, og svar vil foreligge tidlig i januar i tilskuddsåret.

Søknad sendes til
Forsvarets veterantjeneste

Postboks 800, Postmottak

2617 Lillehammer

eller via e-post til postmottak@mil.no.

Søknader som er poststemplet eller oversendt på e-post senest 1. juni, er innenfor fristen.

Tildelinger siste år

 1. Last ned oversikt over tildelinger over tilskuddsordningen for veteranorganisasjoner og veteranprosjekter 2023 her.

 2. Tallene i listen omfatter tildeling til både drift og prosjekter. For en detaljert oversikt over samtlige tildelinger, last ned denne PDF-en.

  Samlet tildeling 2022

  • NVIO: 11 270 000 kr
  • SIOPS: 5 405 000 kr
  • Veteran møter Veteran: 3 625 000 kr
  • UVMCN Region Midland: 738 600 kr
  • UVMCN Region East: 488 000 kr
  • Lofoten House of veterans: 366 000 kr
  • Den Grønne Leidang: 350 000 kr
  • Veteranhuset Camp Oscarsborg: 315 000 kr
  • Int.ops Bergen og Omland OPP OG UT: 263 000 kr
  • Veteranlandslaget: 215 000 kr
  • UVMCN Region North: 185 000 kr
  • Milvet MC: 80 000 kr
  • Veteranforeningen FSK: 75 000 kr
  • UVMCN Region West: 75 000 kr
  • Veteranorganisasjonen DRENGR: 50 000 kr
  • Stiftelsen veteranhjelp: 25 000 kr
  • Camp Møvig, Veteranhuset: 21 135 kr

  Totalt tildelte midler: 23 546 735 kr

Pil til høyre
Last ned søknadsskjema

Hvem fikk hva? Se oversikten per år.

 1. Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner​ (NVIO)

  Driftsmidler

  8 770 000,–

  Av den tildelte summen skal 1 500 000 gå til drift og aktiviteter i lokalforeningene. 


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  2 950 000,–

  • Aktiviteter
  • MC-tur langs Route 66
  • Veterans Rock
  • Battlefield Orientation Tour
  • Hedersløpet

  I tillegg skal midlene brukes til
 andre arrangementer i lokalforeningene etter søknad fra lokalforeningene selv. 

  Totalsum

  11 720 000,–

  Veteranforbundet SIOPS

  Driftsmidler

  3 280 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  1 800 000,–

  • Point of Contact
  • Fluefiskekurs
  • På hjul med veteraner
  • Førjulstreff med Royal Marines
  • Motivasjons- og mestringsaktiviteter
  • Veteranseilas
  • Fagsamlinger
  • Tur til Stetind
  • Prosjekt Vintervekst
  Totalsum

  5 080 000,–

  Veteran møter Veteran

  Driftsmidler

  1 950 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  1 300 000,–

  • Familiedager
  • Barnecamper
  • Ungdomscamper
  • Aktiviteter for veteranfamilier
  • Mestringsaktiviteter
  • Prosjekter for yngre veteraner
  • Veteranaktiviteter i andre landsdeler
  • Tur til Langedrag
  • Tur til Rypetoppen
  • Tur til Polar Zoo og tur i skibakken
  • Hjemkomster/utreise
  • Motorgruppa
  • Pårørendeaktiviteter
  • Sommertreff
  Totalsum

  3 250 000,–

  Den grønne leidang

  Driftsmidler

  0,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  655 500,–

  • Prosjekt Veteranhus Oslo
  Totalsum

  655 500,–

  Lofoten House of Veterans

  Driftsmidler

  232 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  200 000,–

  • Årlig turmarsj
  • Friluftsaktiviteter
  • På tokt med veteraner
  • Grillhytte
  • Foredrag
  Totalsum

  432 000,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region Midland

  Driftsmidler

  160 580,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  250 000,–

  • Nordisk MC-tur
  • MC-treff
  • Foredrag
  • Landskamper
  • Familiedager
  • Juleverksted
  • Hobbyverksted
  Totalsum

  410 580,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region East

  Driftsmidler

  235 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  100 000,–

  • Start of season
  • Sommertreff
  • Høstsamling
  • Nyttårs- og romjulssamling
  • Foredrag
  Totalsum

  335 000,–

  Veteranhuset Camp Oscarsborg

  Driftsmidler

  95 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  240 000,–

  • Konsert
  • Operasjon Sjøsprøyt
  • Barnecamp
  • Båtprosjekt
  Totalsum

  335 000,–

  Veteranlandslaget

  Driftsmidler

  15 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  250 000,–

  • EM I fotball for krigsveteraner
  • Privatlandskamper
  • Brandval vintercup 2021
  Totalsum

  265 000,–

  Camp Møvig – Veteranhuset

  Driftsmidler

  100 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  135 000,–

  • Familiehelger
  • Veteranturer
  • Søndagsmiddager
  • Juleverksted og adventspizza
  Totalsum

  235 000,–

  Veteranforeningen FSK

  Driftsmidler

  90 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  120 000,–

  • OSS Gjefsjøen
  • Tur til klatrepark
  Totalsum

  210 000,–

  Veteranhuset Midt-Norge

  Driftsmidler

  200 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  0,–

  Totalsum

  200 000,–

  IntOps Bergen & Omland - OPP og UT

  Driftsmidler

  69 400,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  112 000,–

  • Månedlige aktiviteter
  Totalsum

  181 400,–

  Et øyeblikk – en evighet

  Driftsmidler

  14 950,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  150 000,–

  • Produksjon av ti podcaster
  • Prosjektet Veteranen forteller
  Totalsum

  164 950,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region North

  Driftsmidler

  0,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  150 000,–

  • Kald krig – MC-tur i Norden
  • OP Talvisota
  • Jankala Yitsee
  • End of season
  Totalsum

  150 000,–

  Tysklandsbrigadens veteranforbund avd. Oslo

  Driftsmidler

  100 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  0,–

  Totalsum

  100 000,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region West

  Driftsmidler

  65 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  10 000,–

  • Fellesturer for veteraner
  Totalsum

  75 000,–

  Milvet MC

  Driftsmidler

  25 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  45 000,–

  • Lokale aktiviteter
  Totalsum

  70 000,–

  Veteranorganisasjonen DRENGR

  Driftsmidler

  0,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  60 000,–

  • Turer til veteranhytta på Raulandsfjellet
  • Veteranutstillingen Bidrag
  Totalsum

  60 000,–

  Stiftelsen Veteranhjelp

  Driftsmidler

  25 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  0,–

  Totalsum

  25 000,–

 1. Tildelte midler i 2020, totalt 22 610 393,–

  Driftsmidler: 12 618 382,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler: 9 992 011,–

  Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner​ (NVIO)

  Driftsmidler

  7 150 000,–

  Av den tildelte summen skal 1 500 000 gå til drift og aktiviteter i lokalforeningene. 


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  4 280 000,–

  • Kameratstøttekurs
  • Kameratstøttetelefonen
  • Familie/pårørende/NAV-los/RVTS- kurs 
  • Kameratstøtte ledersamling
  • Kameratstøtte.no
  • Veteran-magasinet
  • Avslutningsarrangement for Tybrig Bergen

  I tillegg skal midlene brukes til
andre arrangementer i lokalforeningene etter søknad fra lokalforeningene selv. 

  Totalsum

  11 430 000,–

  Veteranforbundet SIOPS

  Driftsmidler

  2 713 000 ,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  1 834 900,–

  • POC-nettverket

  • Arendalsuka
  • 
På hjul med veteraner
  • 
SIOPS Info- og ressurssenter
  • Førjulstreff med Royal Marines
  • Motivasjon og mestring
  • Veteranseilas 2020
  • Fagsamlinger 
  • Tur til Stetind
   
  Totalsum

  4 547 900,–
   

  Veteran møter Veteran

  Driftsmidler

  1 886 382,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  1 100 000,–

  • Familiedag
  • 
Åpent hus torsdager
  • Barnecamp
  • Aktiviteter for familier 
  • Prosjekt yngre veteraner
  • Veteranaktiviteter i andre landsdeler

  • Pårørendetiltak
  • 
Hjemkomster
  • 
Motorgruppa
  • Mestringsaktiviteter
  • Familiedag Akershus festning
  • Skyttergruppa 
  • Aktiviteter for pårørende 
   
  Totalsum

  2 986 382,–

  Den grønne leidang

  Driftsmidler

  0,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  662 000 ,–

  • Prosjekt Veteranhus Oslo
  • 
Samtaler og erfaringsutveksling
  • Markering av høytidsdager 
  • Hedre våre falne
  • Barnecamper 
   
  Totalsum

  662 000,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region Midland

  Driftsmidler

  100 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  310 000,–

  • Lørdagskaffe

  • MC-treff på Camp Nidaros
  • Minnegudstjeneste
  • Landskamp
  • 
Julaften
  • 
Familiedager
  • Juleverksted
  • 
Diverse foredrag 
  • Nordisk MC-tur
   
  Totalsum

  410 000,–

  Veteranhuset Camp Oscarsborg

  Driftsmidler

  65 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  250 000,–

  • Konsert Oscarsborg festning
  • Operasjon Sjøsprøyt
  • Veterankvelder/åpent hus
  • Barnecamp 
  • Flaggstenger til uteområdene
  • Kursing 
   
  Totalsum

  315 000,–

  Lofoten House of Veterans

  Driftsmidler

  108 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  184 290,–

  • Diverse aktiviteter
   
  Totalsum

  292 290,–

  Veteranforeningen MJK

  Driftsmidler

  25 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  225 000,–

  • Kameratstøtteordningen
  • Markering av falne og innsamling av historier

  • Arrangementer som blant 
annet gjensynstreff 
   
  Totalsum

  250 000,–

  Camp Møvig – Veteranhuset

  Driftsmidler

  75 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  175 000,–

  • Veterandager

  • Familiehelger
  • 
Veteranturer
  • 
Aktivitetsdager i samarbeid med 
   andre organisasjoner 
  • Søndagssamlinger med middag 
  • Jul-, nyttår- og påskesamling
  • Juleverksted og adventspizza 
   
  Totalsum

  250 000,–

  IntOps Bergen & Omland - OPP og UT

  Driftsmidler

  40 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  210 000,–

  • Månedlige aktiviteter
  • Innkjøp av henger 
   
  Totalsum

  250 000,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region East

  Driftsmidler

  126 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  100 000,–

  • Start of season

  • Sommertreff med aktiviteter og tur
  • Høstsamling med aktiviteter og tur
  • Nyttårsaften
  • 
Ukentlige samlinger/åpent hus
  • Foredrag 
   
  Totalsum

  226 000,–

  Veteranforeningen FSK

  Driftsmidler

  90 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  100 000,–

  • OSS Gjefsjøen
  Totalsum

  190 000,–

  Norske Veteraner, Aktivitets- og idrettsgruppe

  Driftsmidler

  0,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  163 821,–

  • General Fleichers minneritt
   
  Totalsum

  163 821,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region North

  Driftsmidler

  0,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  130 000,–

  • Op Talvisota
  • Krigshistorisk
  • MC-tur
  • MC-treff i Finland
  • End of season 
   
  Totalsum

  130 000,–

  Veteranlandslaget

  Driftsmidler

  0,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  130 000,–

  • Treningssamlinger
  • Kamper
  • Cuper
  Totalsum

  130 000,–

  Tysklandsbrigadens veteranforbund avd. Oslo

  Driftsmidler

  100 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  0,–

  Totalsum

  100 000,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region West

  Driftsmidler

  60 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  15 000,–

  • Sesongåpning
  • Åpent hus
  • Verkstedhelg
  • Julemarked 
   
  Totalsum

  75 000,–

  Intopsveteraner Sør-Otra

  Driftsmidler

  15 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  60 000,–

  • Pizzakvelder med familier
  • Familietur med krokketturnering
  • Tur til Telemarkskanalen
  • Familietur til Bringsvær
  • Familietur til Danmark 
   
  Totalsum

  75 000,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region South

  Driftsmidler

  0,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  50 000,–

  • MC-treff/årsmøte
  • Ukentlige treff/åpent hus 
   
  Totalsum

  50 000,–

  Tysklandsbrigadens veteranforbund avd. Bergen

  Driftsmidler

  40 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  0,–

  Totalsum

  40 000,–

  Milvet MC

  Driftsmidler

  25 000,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  0,–

  Totalsum

  25 000,–

  Stavanger Lotteforening

  Driftsmidler

  0,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  12 000,–

  • Familiedager 
   
  Totalsum

  12 000,–

 2. Tildelte midler i 2019, totalt 23 516 489,–

  Driftsmidler: 13 060 239,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler: 10 456 250,–

  Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO)

  Driftsmidler

  7 500 000,–

  Av den tildelte summen skal 1 500 000 gå til drift og aktiviteter i lokalforeningene. 


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  5 150 000,–

  • Familie/pårørende NAV-los/RVTS- kurs
  • 
Kameratstøtte (inkludert kurs, ledersamling, kameratstøttetelefonen og kameratstøtte.no)
  • Medlemsbladet «Veteran»
  • Veterans Rock
  • 
8. mai
  • 
To turer til Normandie
  • Veteraner over isen 
    

  I tillegg skal midlene brukes til
andre arrangementer i lokalforeningene etter søknad fra lokalforeningene selv. 

  Totalsum

  12 650 000,–

  Veteranforbundet SIOPS

  Driftsmidler

  2 672 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  1 901 000,–

  • Arrangementer på infosenteret
  • Motivasjons og mestringsaktiviteter
  • POC-ordningen 
  • Arendalsuka 2019
  • 
På hjul med veteraner
  • Fagsamling/seminar
  • Internasjonalt samarbeid
  • Veteranseilas
  • 
Prosjektet Økonomisk overblikk
  • Kurs for spesialister
  • 
Førjulstreff i Rondane
  • 
Turutstyr for veteraner 

   

  Totalsum

  4 573 000,–

  Veteran møter Veteran

  Driftsmidler

  1 821 382,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  1 035 000,–

  • Familiedager

  • Åpent hus i Lommedalen
  • 
Barne- og ungdomsaktiviteter
  • Aktiviteter for familier
  • Mestringsaktiviteter
  • 
Prosjekter for yngre veteraner
  • Veteranaktiviteter i andre landsdeler
  • 
Deltakelse under hjemkomster
  • Motorgruppa
  • 
Familiedag på Akershus festning
  • Skyttergruppa
  • Samarbeidsprosjekter 

   

  Totalsum

  2 856 382,–

  Team Rubicon

  Driftsmidler

  400 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  0,–

  Totalsum

  400 000,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region Midland

  Driftsmidler

  60 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  250 750,–

  • Lørdagskaffe 
  • MC-treff i Camp Nidaros
  • Landskamp for veteraner Norge–Sverige

  • Gudstjeneste
  • Juleverksted
  • 
Åpen camp på julaften
  • Familiedag i lekeland
  • Foredrag
  • Familiedag med grilling
  • Åpent hus
  • 8. mai
  • Nordisk veterantur
  • Innkjøp av inventar

   

  Totalsum

  310 750,–

  Den Grønne Leidang

  Driftsmidler

  0,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  303 000,–

  • Oppussing av Veteranhuset Oslo

   

  Totalsum

  303 000,–

  Veteranhuset Camp Oscarsborg

  Driftsmidler

  50 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  250 000,–

  • Rehabilitering av våtrom
  • Veterankvelder
  • Aktivitetskvelder
  • Familiedager
  • Supersøndag med tema
  • Camp med overnatting
  • Kurs
  • Etablering av uteområder

   

  Totalsum

  300 000,–

  Veteranforeningen MJK

  Driftsmidler

  25 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  216 000,–

  • Kameratstøtteordningen
  • Markering av falne og innsamling av historier
  • 
Arrangementer som blant 
annet gjensynstreff

   

  Totalsum

  241 000,–

  Camp Møvig – Veteranhuset

  Driftsmidler

  50 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  175 000,–

  • Veterandager
  • 
Familiehelger
  • 
Veteranturer
  • 
Aktivitetsdager i samarbeid med andre organisasjoner

   

  Totalsum

  225 000,–

  Veteranforeningen FSK

  Driftsmidler

  90 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  120 000,–

  • Tur i klatrepark
  • Prosjekt OSS Gjefsjøen

   

  Totalsum

  210 000,–

  IntOps Bergen & Omland - OPP og UT

  Driftsmidler

  20 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  172 500,–

  • Månedlige aktiviteter for veteraner og familier

  • Leie av lager 

   

  Totalsum

  192 500,–

  Veteranlandslaget

  Driftsmidler

  0,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  180 000,–

  • Turer og trening for laget

   

  Totalsum

  180 000,–

  Norske Veteraner, Aktivitets- og idrettsgruppe

  Driftsmidler

  0,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  155 000,–

  • Turer og trening for laget

   

  Totalsum

  155 000,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region East

  Driftsmidler

  60 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  80 000,–

  • Start of season
  • Sommertreff
  • Høstsamling
  • 
Jul- og nyttårsfeiring
  • Ukentlige samlinger 

   

  Totalsum

  140 000,–

  Krigsveteranenes minne Kronstad Hovedgård

  Driftsmidler

  0,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  110 000,–

  • Ferdigstillelse av HC-toalett og garderobe 

   

  Totalsum

  110 000,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region North

  Driftsmidler

  0,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  110 000,–

  • Sommercamp

  • Vintertreff i Sarrisalkaa
  • Krigshistorisk tur til Salla-Soumisalmi

  • MC-helg

  • Scooterhelg i Passvikdalen
  • Regionale utvekslinger
  • Sesongavslutning 

   

  Totalsum

  110 000,–

  Lofoten House of Veterans

  Driftsmidler

  50 857,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  50 000,–

  • Veteranmarkering
  • Sommeraktivitet
  • Fotokurs
  • Opplysningsarbeid
  • Julebord 

   

  Totalsum

  100 857,–

  Tysklandsbrigadens veteranforening avd. Oslo

  Driftsmidler

  100 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  0,–

  Totalsum

  100 000,–

  Intopsveteraner Sør-Otra

  Driftsmidler

  6000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  90 000,–

  • Pizzakvelder med familier
  • Grilltur med krokketturnering
  • Tur til Telemarkskanalen
  • Familietur til Bringsvær
  • Familietur til Danmark
  • Kjøp av båt og utstyr 

   

  Totalsum

  96 000,–

  Milvet MC

  Driftsmidler

  25 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  50 000,–

  • Aktiviteter i chaptrene 

   

  Totalsum

  75 000,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region West

  Driftsmidler

  40 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  23 000,–

  • Dugnadsarbeid
  • Åpning av klubbhus
  • Åpent hus
  • Verkstedshelg
  • Julemarked 

   

  Totalsum

  63 000,–

  United Veterans Motorcycle Club Norway Region South

  Driftsmidler

  0,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  50 000,–

  • MC-treff/årsmøte
  • MC-tur til Normandie
  • Sosiale samlinger 

   

  Totalsum

  50 000,–

  Tysklandsbrigadens veteranforening avd. Bergen

  Driftsmidler

  40 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  0,–

  Totalsum

  40 000,–

  Stiftelsen Veteranhjelp

  Driftsmidler

  25 000,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  0,–

  Totalsum

  25 000,–

  Stavanger Lotteforening

  Driftsmidler

  0,–


  Prosjekt- og aktivitetsmidler

  10 000,–

  • Juleverksted
  • Friluftsdager 

   

  Totalsum

  10 000,–

 3. Tildelte midler i 2018, totalt 20 268 624,–

  Driftsmidler: 11 695 500,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler: 8 572 124,–

 4. Tildelte midler i 2017, totalt 21 468 918,–

  Driftsmidler: 12 704 700,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler: 8 764 218,–

 5. Tildelte midler i 2016, totalt 17 251 116,–

  Driftsmidler: 12 001 500,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler: 5 249 616,–

 6. Tildelte midler i 2015, totalt 17 123 670,–

  Driftsmidler: 10 727 800,–

  Prosjekt- og aktivitetsmidler: 6 395 870,–