Parade under Norsk militær tattoo 2018 med veteraner under UNIFIL-jubileet 20. april 2018/ Parade during the Norwegian military tattoo 2018 with UNIFIL-veterans

Veterantreff

Hver måned arrangeres det veterantreff på over 60 steder i hele landet.

Treffstedet er lagt til et pizzasted eller lignende og Forsvaret sponser maten. Drikke betales av den enkelte. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) bistår med den praktiske gjennomføringen av arrangementene.

Veterantreffene er åpne for alle veteraner uvahengig av om de er med i en organisasjon eller ikke. Pårørende er også velkomne på halvparten av treffene i året. I tillegg har ansatte i Forsvaret, i statlige eller kommunale etater med arbeidsoppgaver innenfor veteranivaretakelse samt ansatte i veteranorganisasjonene adgang til veterantreffene.

Oversikt over veterantreff
Du finner oversikt over kommende veterantreff på nettsiden til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.