Nasjonalt veteranmonument Akershus festning 2021 - Illustrasjonsvideo_Thumbnail

Nasjonalt veteranmonument

Veteranmonumentet på Akershus festning hedrer alt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1945. Monumentet ble aduket av Hans Majestet Kong Harald V, 27. august 2021.

I sørenden av den store festningsplassen på Akershus festning er det etablert en 100 meter lang natursteinsbenk laget av Norges nasjonalbergart, larvikitt. Benken omkranser en lund med lindetrær som har vært en del av plassen siden 1990-tallet. Den skjermede plassen under trærne blir nå et sted for anerkjennelse og ettertanke.

Nasjonalt veteranmonument Akershus festning 2021 - Illustrasjonsvideo_Thumbnail
«også vi når det blir krevet»

I det vestre hjørnet av benken, mot festningsvollen og fjorden, plasseres en høy bautastein.

Bautaen bærer sitatet «også vi når det blir krevet», hentet fra nasjonalsangen.

Illustrasjon av veteranmonumentet

På innsiden av natursteinsbenken finner man inngravert navn på samtlige internasjonale operasjoner hvor Norge har bidratt etter 1945.

Operasjonene er plassert i forhold til himmelretningene:

  • operasjoner i Afrika på sørsiden
  • operasjoner i Europa på nordsiden
  • operasjoner i Midtøsten og Asia på østsiden
  • operasjoner i Amerika på vestsiden av lunden

Benken bidrar i så måte til å vise utstrekningen og omfanget av Norges bidrag til internasjonale operasjoner i hele verden. Bautaen, med sitatet hentet fra vår nasjonalsang, setter disse bidragene i sammenheng med vår nasjon og vårt verdigrunnlag.

Veteranmonumentet er utformet av arkitektkontoret Manthey Kula.

01
Navn på de falne

Inne i minnelunden står det tre ulike elementer i bronse, disse henvender seg til hver sin åpning i natursteinsbenken. En bronsetavle viser navn på alle omkomne i norsk tjeneste i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig.

Skisse av veteranmonumentet
01

Navnene er skåret ut i individuelle bronseplater. Når solen skinner mot baksiden av tavlen vil navnene fremstå som skrevet med lys. En evig flamme brenner for de omkomne som aldri vil glemmes. Et mindre informasjonsskilt forteller besøkende at dette er et sted til ære for alle som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge etter 1945.

01

Veteranmonumentet danner altså to rom. Et ytre rom i forkant av bautaen ute på Festningsplassen som benyttes til større seremonier, og et indre rom på innsiden av benken med ulike lag av informasjon og opplevelser som kan oppdages av de besøkende. Til sammen gir dette et verdig sted som fungerer i hverdag og ved høytid, og som vi håper at alle vil sette pris på.