IMG_4118

Norske KNM «Nordkapp» takker av etter seks måneders NATO-tjeneste

KNM «Nordkapp» avslutter nå sin seks måneder lange deployering i NATOs stående minerydderstyrke. I løpet av perioden har styrken fjernet over 50 miner.

Siden januar i år har Norge hatt ansvaret for å lede NATOs stående minerydderstyrke SNMCMG1. Dette er den ene av to stående beredskapsstyrker NATO har i Nord-Europa.

Styrken og den internasjonale staben har blitt ledet av kommandørkaptein Ole Torstein Sjo, fra flaggfartøyet KNM «Nordkapp». Dette er et betydelig bidrag fra Norge gjennom seks måneder.

Høytidelig skifte

Torsdagens kommandoskifte ble gjennomført under en høytidelig seremoni inne på marinebasen i sommerbyen Swinoujscie i Polen. Fra skyfri himmel ble NATO-flagget overrakt til den nye polske staben, ledet av orlogskaptein Piotr Bartosewich. Han vil sammen med sin stab overta stafettpinnen etter Norge og fortsette det viktige oppdraget med å trygge NATOs medlemsnasjoner, våre felles verdier og våre farvann.

– Jeg står foran dere alle i dag med blandede følelser og tanker. Det er jeg sikker på at jeg ikke er alene om. Med denne seremonien lukkes et kapittel i manges liv. Vi har sammen oppnådd utrolig mye i løpet av disse seks månedene. Russlands angrep på Ukraina endret Europas sikkerhetssituasjon, og NATOs tilstedeværelse og synlighet ble enda viktigere. Det har vært med på å gjøre oppdraget ekstra spesielt og meningsfylt, sa kommandørkaptein Sjo i sin tale.

 

Fjernet over 50 miner

Oppdraget som Norge har løst på vegne av NATO, har vært viktig for nasjonen og våre allierte. Styrken med KNM «Nordkapp» som flaggfartøy og minerydder fartøy fra flere allierte- og partnernasjoner har dette halvåret patruljert i våre havområder og tilbakelagt en distanse tilsvarende tre firedeler av jordas omkrets, og med det bidratt til tryggere og sikker skipsfart i våre nærområder.

SNMCMG1 er Nord-Europas eneste stående styrke som kan søke etter og uskadeliggjøre sjøminer. Sjøminer er det mange av i våre farvann, etter både første- og andre verdenskrig. Et av oppdragene til styrken er å søke, detektere og uskadeliggjøre disse.

I løpet av de siste seks månedene uskadeliggjorde styrken over 50 miner fra tidligere konflikter.

En håndsrekning til Ukraina

– Med en deployering som har gitt mange opplevelser og minner, er det vanskelig å trekke frem hendelser som har gjort spesielt inntrykk. Skulle det være én, så er det NATO-styrkens bidrag under øvelse Sea Breeze i slutten av juli. Der støttet vi den ukrainske minerydderskvadronen som bygges opp i Storbritannia, sa Sjo.

Han sier det står stor respekt av jobben ukrainerne gjør med å gjenoppbygge en minerydderskvadron som skal kunne rydde opp krigsetterlatenskaper i Svartehavet når krigen en dag tar slutt.

– Ukrainerne velger å se fremover, selv om det er krig i landet deres. Vi er ydmyke over å ha fått mulighet til å støtte ukrainerne med kompetansen vi som minerydderstyrke har, fortsatte Sjo.

Fredag morgen setter KNM «Nordkapp» kursen mot Norge og Bergen. Der vil familie og venner ta imot det norske styrkebidraget på kaien søndag formiddag.