OTRY-SNMCMG1_Thumbnail

NATOs stående minerydderstyrker

Miner er fortsatt en trussel i maritim krigføring. Norge bidrar jevnlig med fartøy og personell i NATOs stående minerydderstyrker. Våren 2022 deltar Norge med minerydderen KNM «Hinnøy».

Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1) er en av NATOs to stående minerydderstyrker. Styrkene er satt sammen av fartøy fra ulike NATO-land og kan på kort varsel delta i operasjoner ved behov.

Hva gjør Norge?

Norge har vært en viktig bidragsyter i SNMCMG1 siden 1984, og vi sender normalt to minerydderfartøy i året. Norge ledet styrken i 1998–99, 2004–05, 2012, 2014 og 2020.

Våren 2022 deltar Norge med minerydderen KNM «Hinnøy». Frem til sommeren inngår det norske fartøyet i styrken, og er under ledelse av styrkesjefen.

Oppdrag

Minerydderstyrken SNMCMG1 patruljerer hovedsakelig farvannet i Nord-Europa og er trent og utrustet for å rydde skarpe sjøminer på kort varsel. I tillegg til å vise tilstedeværelse og etablere god maritim situasjonsforståelse, kan styrken også benyttes til andre oppdrag.

Styrken ledes av Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) som har hovedkvarter i Mons i Belgia. Den daglige driften er delegert til NATOs maritime kommando (MARCOM) i Northwood i Storbritannia.

Bakgrunn

NATOs stående minerydderstyrke ble opprettet i Belgia 11. mai 1973 og fikk navnet Standing Naval Force Channel. Navnet ble senere endret til Mine Counter Measure Force North, før den fikk navnet Standing NATO Mine Counter Measure Group 1. 

Opprettelsen av styrken var en anerkjennelse av viktigheten av å beskytte de strategisk viktige sjøveiene mot en eventuell minetrussel. 

I tillegg er det fortsatt enorme mengder miner, annen ammunisjon og sprenglegemer som ligger igjen i sjøen etter to verdenskriger. 

Miner er fortsatt en aktuell trussel i maritim krigføring. Mange stater har kapasitet til å legge ut sjøminer – som er en effektiv måte å stenge havner, kanaler og sjøveier på.