IMG_4118

NATOs stående minerydderstyrker

Miner er fortsatt en trussel i maritim krigføring. Norge bidrar jevnlig med fartøy og personell i NATOs stående minerydderstyrker, sist fra januar til juli 2023.

NATO har fire marinestyrker i kontinuerlig beredskap. To fregattstyrker og to minerydderstyrker. Styrkene seiler, patruljerer og trener i Europas farvann, og flåtene skal være i stand til å rykke ut der NATO ser behov.

Standing NATO Mine Counter Measures Group One (SNMCMG1) er den ene av de to stående minerydderstyrkene, og Norge har vært en viktig bidragsyter her siden 1984. Vi sender normalt to minerydderfartøy i året. Norge ledet styrken i 1998–99, 2004–05, 2012, 2014, 2020 og sist våren 2023.

Hva gjorde Norge?

Første halvår 2023 hadde Norge kommandoen over styrken, med KNM «Nordkapp» som flaggskip. KNM «Nordkapp» ble overtatt av Marinen etter 40 års tjeneste i Kystvakten. Den norske minesveiperen KNM «Otra» gikk inn i styrken i februar 2023.

Norge tok over kommandoen 12. januar og hadde den frem til juli 2023. Styrken og den internasjonale staben ble ledet av kommandørkaptein Ole Torstein Sjo.

I styrken inngikk også fartøyene ENS «Admiral Cowan» fra Estland og tyske FGS «Rottweil». Senere kommer flere andre fartøy inn i SNMCMG1. Fra juli 2023 er det Polen som har kommandoen over styrken.

Oppdraget

Minerydderstyrken SNMCMG1 patruljerer hovedsakelig farvannet i Nord-Europa og er trent og utrustet for å rydde skarpe sjøminer på kort varsel. I tillegg til å vise tilstedeværelse og etablere god maritim situasjonsforståelse, kan styrken også benyttes til andre oppdrag.

Styrken ledes av Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) som har hovedkvarter i Mons i Belgia. Den daglige driften er delegert til NATOs maritime kommando (MARCOM) i Northwood i Storbritannia.

Bakgrunn

NATOs stående minerydderstyrke ble opprettet i Belgia 11. mai 1973 og fikk navnet Standing Naval Force Channel. Navnet ble senere endret til Mine Counter Measure Force North, før den fikk navnet Standing NATO Mine Counter Measure Group One. 

Miner er fortsatt en aktuell trussel i maritim krigføring. Mange stater har kapasitet til å legge ut sjøminer – som er en effektiv måte å stenge havner, kanaler og sjøveier på.

SNMCMG1 skal beskytte strategisk viktige sjøveier mot minetrusler. I tillegg skal den bidra til å uskadeliggjøre de mange minene, sprenglegemene og annen ammunisjon og som ligger igjen i europeiske farvann etter to verdenskriger.