Major Jacob Helgesen fra HV-02

Åpnet Forsvarets verktøykasse under redningsarbeidet i Gjerdrum

I jakten på overlevende i det utrygge rasområdet, sto major Jacob Helgesen tett på innsatsledelsen og kunne tilby Forsvarets unike verktøy.

I en hel uke pågikk det omfattende og risikofylte søk-redningsarbeidet etter overlevende etter leirraset i Gjerdrum kommune natt til 30. desember 2020.

Under ledelse av Politiet samlet nødetater, frivillige organisasjoner og Forsvaret seg under samme tak for å jobbe mot samme mål: å gjøre en innsats for de savnede der ute.

Unike ressurser

Forsvarets unike ressurser skulle vise seg å bli avgjørende for hvor redningsmannskapet ute i skredområdet skulle lete og hvor det var trygt å bevege seg.

– Det er bare vi i Forsvaret som vet hvilke ressurser vi har. Ingen andre kommer og spør etter en brolegger eller analytikere som kan bidra med å tolke bildene som dronene har tatt, forklarer major Jacob Helgesen.

Når Forsvaret blir bedt om bistand fra Politiet som ved en naturkatastrofe, går anmodningen til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Der ser vakthavende på Norgeskartet og delegerer oppgaven til det Heimevernsdistriktet hvor hendelsen har skjedd.

Som sjef for Innsatsstyrke Derby i Stor-Oslo Heimevernsdistrikt, ble det Helgesens jobb å være FOH sin mann opp mot Politiet, og ha ansvaret for å koordinere den militære bistanden under operasjonen. Med 15 år bak seg i Hæren vet han hvilke ressurser som finnes, og hvilke effekter de kan bidra med.

Samarbeidet med politiet

Innsatsleder Anders Solberg Bru ved Øst politidistrikt sier Forsvarets bidrag har vært svært viktig.

­­– Forsvaret har vært på tilbudssiden hele tiden med mennesker og utstyr, og har kommet med gode forslag til løsninger. De har været tydelig til stede med mange mennesker, men ikke tatt unødvendig plass, forklarer Bru.

Dette støttet Forsvaret med i forbindelse med skredkatastrofen i Gjerdrum:

Morgenen den 30. desember var Forsvarets spesialkommando (FSK) på plass med droner for å observere skredet fra luften. FSK bidro også med luftromskontroll over skadestedet slik at droner og helikoptre kunne ferdes trygt. Noen dager senere satt de også opp en sensor, opprinnelig brukt i utenlandstjeneste for å oppdage fiendtlig aktivitet, for å observere bevegelser i skredkanten og varsle redningsmannskapet dersom nye skred skulle skje.

Samme morgen ble også over 200 soldater fra innsatsstyrke Derby satt inn for å sikre skadestedet og området rundt der over 1000 mennesker ble evakuert fra boligene sine.

Etter en uke hadde nærmere 550 HV-soldater bistått i oppdraget.

Hæren kommer

Ute i rasområdet har redningsmannskapene utfordringer med å komme seg frem. Fremdeles er kvikkleira flytende, og mannskapene ser etter alternative former for å ta seg ut til de sammenraste byggene på. Da åpner Helgesen Forsvarets verktøykasse og finner noe som kan være til hjelp.

– Jeg går da til brann- og redningsetaten og forteller at vi har en brolegger som kan hjelpe dem et stykke inn i raset. Den ønsker de, og jeg får tommel opp fra Politiets innsatsleder. Jeg ringer da FOH klokka 23.25 på nyttårsaften. Ni minutter på midnatt ringer kompanisjefen, som da er og feirer nyttår på hytta, og sier de er på plass i morgen tidlig, forteller Helgesen.

I løpet av natten avbryter personell fra Hærens ingeniørbataljon og Hærens stridstrenkompani 1 nyttårsfeiringen med venner og familie, setter kursen mot Rena leir for å klargjøre materiellet. Om morgenen er de på plass med en brolegger i Gjerdrum. Noen dager senere stiller Hæren med ytterligere mannskaper for å bidra i søket.

– Etter hvert så vi også at vi hadde mye å bidra med i etterforskningen til Politiet. Fra Etterretningsbataljonen kom tre analytikere, som blant annet bidro til å analysere dronebilder, opplyser majoren.

Hundeskolen var også med innledningsvis, men sendt hjem og satt på beredskap ettersom Politiet brukte egne hunder i søkearbeidet. Underveis og i etterkant har Forsvarets sanitet ved Institutt for militær psykiatri og stressmestring deltatt i operasjonen.

Reddet av 330 skvadron

Av Forsvarets innsats bidro også Luftforsvaret sterkt få minutter etter at alarmen gikk like etter klokka 04 denne onsdagen helt på slutten av 2020. Et P3 Orion, to Bell-helikoptre og to redningshelikoptre fra 330 skvadron satte kursen mot Gjerdrum. Dette bidro til at flere mennesker ble reddet ut av skredområdet.

Også Forsvarets tros- og livssynskorps har vært til stede i Gjerdrum.

Etter 22. juli ble det snakket om ressursene som ikke fant hverandre, men det har har de i høyeste grad gjort her.

Major Jakob Helgesen, sjef Innsatsstyrke Derby HV02.

– Etter 22. juli ble det snakket om ressursene som ikke fant hverandre, men det har har de i høyeste grad gjort her, sier Helgesen.

– Jeg vil passe på å skryte av innsatslederen til politiet. På starten av statusmøtene sa de at her skal det være stor takhøyde – ingen forslag er dumme, og her må vi få alt på bordet. For det viktigste er at vi gjør en innsats for dem der ute, så kom med de gode tankene.

Innsatsleder Bru mener samvirkeprinsippet og totalforsvaret viste seg fra sin beste side under katastrofen i Gjerdrum.

Godt samarbeid

– Et så tungt oppdrag, som krever alle nødetatene, alle frivillige organisasjonene, Forsvaret og sivilforsvaret, er ikke hverdagskost for oss. Jeg må si det har gått veldig bra.

– Oppdraget sier også noe om utholdenheten til Forsvaret, hvor folk raskt tas ut av sine vanlige liv, og kan bo under krevende forhold over en lengre periode, sier innsatslederen fra politiet.

Major Jacob Helgesen har også sett en enorm vilje blant Forsvarets egne ansatte til å løse oppdrag i den tragiske katastrofen som kostet ti mennesker livet, og der mange har mistet hjemmene sine.  

– Det jeg har merket meg, er at alle som har kommet hit, sier de er glade for å bli kalt ut for å bidra og finne løsninger. Min jobb med å koordinere de militære styrkene har vært uproblematisk. Vi snakker så godt sammen, har det samme språket om hva som er lurt å støtte med, og har kunnet gi et felles budskap til politiet om hva vi kan bidra med, understreker Helgesen.

Tirsdag 12. januar dro den siste HV-soldaten fra Gjerdrum. Da hadde over 600 personer tilknyttet Forsvaret deltatt i forbindelse med søk- og redningsarbeidet.