20200930PA-26

Brigadens siste geværkompani

Hæren går gjennom en omfattende modernisering. Det innebærer at 2. bataljon omvæpnes. Det ser Kompani B frem til.

Hæren fortsetter moderniseringen og jobber mot å nå NATOs krav om fire mekaniserte manøverbataljoner. Det ble dermed bestemt at 2. bataljon skal væpnes om fra å være en lett infanteriavdeling til en mekanisert infanteriavdeling.

– Dette er spennende, men også en krevende prosess for oss og resten av 2. bataljon. På sikt skal dette gi oss en ny plattform: CV90-en, som er en gammel kjenning av bataljonen, forteller kaptein og kompanisjef Mats Aanes (33).

2. bataljon får i første omgang tilført CV90 kampvogner og M113 kampstøttevogner.

Siste kompani ut

Bataljonen er godt i gang med prosessen, men kompanisjef Mats Aanes kan fortelle at det er hans kompani, Kompani B, som skal omvæpnes sist.

– Jeg pleier å kalle meg Brigade Nords siste geværkompanisjef, sier Aanes med et smil om munnen.

Ny plattform for 2. bataljon vil gi økt kampkraft, beskyttelse og mobilitet, noe kompanisjefen mener er et steg i riktig retning.

For at omvæpningen skal gå i orden, peker Aanes på tre ting: behov for kurs og kompetanseheving innen CV90, støtte fra brigadesystemet, og EBA – garasjeplasser, vaskehaller og boliger til flere ansatte.

– Avdelingens ansatte har heldigvis et tilpasningsdyktig tankesett, men håper at de viktigste behovene våre innenfor boliger, kvarter, garasjering og vaskefasiliteter kan utbedres. Vi gjør altså jobben vår, så får de som bestemmer form eller hvordan vi skal være oppsatt, ta de beslutningene. Vi skal tenke på vårt og sørge for å løse oppgavene vi blir tildelt på best mulig måte.

Avdelingen har gjennom tiden hatt mottoet «Best på fot», noe som fortsatt vil være et viktig fokusområde.

Dyrker infanterifaget

I mellomtiden har kompaniet reist fra Skjold leir til Rena for å rendyrke infanteritjenesten i to uker. De er på en såkalt Rena-rotasjon, og nærmer seg slutten av oppholdet. Hærens våpenskole og Kamptreningssenteret har støttet treningen av de om lag hundre soldatene og ansatte, slik at de har kunnet få mest mulig ut av fasilitetene på Rena. I tillegg har kompaniet fått til godt samvirke med ansatte fra Ingeniørbataljonen.

20200930PA-35
Jeg pleier å kalle meg Brigade Nords siste geværkompanisjef
Mats Aanes

Ida Sundt (20) er fra Røros og avtjener førstegangstjenesten i kompaniet til Aanes.

– På Rena gjør vi mye av det samme som vi gjør i nord, men dette er nok et nivå opp. Det er bedre treningsfasiliteter, det er et nytt lende og det er et større apparat rundt oss – det motiverer, forteller Sundt.

Hun er klar på at de har vært flinke til å trene og øve hele året, og at det å trene med andre avdelinger er en viktig videreføring av denne treningen.

«Oljen i maskineriet»

Selv om kompaniet enda ikke er blitt mekanisert, kan Sundt beskrives som oljen i maskineriet. Hun har rollen som troppsassistent, og hjelper troppen med å få ting til å «rulle og gå», som hun selv beskriver.  

– Når vi er ute i felt er jobben min å være der for troppssjefen, være på samband, oppdatere og bidra til å støtte kompaniet i striden. Til vanlig jobber jeg mye med materiell, organisering, logistikk, og ser til at hverdagen i garnisonen blir best mulig for hver enkelt i troppen.

Sundt er fra Røros og kan meddele at hun aldri hadde vært nord for Trøndelag, før hun begynte i Forsvaret, men kan derimot fortelle om en svært givende tid i 2. bataljon.

– Før jeg kom til Skjold, hørte jeg at det skulle bli innmari kaldt, men tiden i 2. bataljon har vært ekstremt bra. Vi har utrolig mange gode folk i tjenesten, men også takket være befalet og måten de legger opp dagene på, forteller hun.I januar begynner hun i stillingen som visekorporal og skytter på CV90 kampvogn.

Koronatilpasninger

Koronasituasjonen har skapt en ny tilværelse for mange, også for soldater inne til førstegangstjeneste. Heldigvis har det ikke bare vært negativt, ifølge Sundt, som ser fram til å begynne å jobbe i 2. bataljon.

– Koronasituasjonen har ført til en del restriksjoner og at det har blitt færre velferdstilbud for oss soldater. Det har igjen ført til at vi nesten har blitt tvunget til tilbringe mer tid med troppen, og i bunn og grunn skapt et veldig godt fellesskap, sier hun.  

I praksis vil omvæpningen bety at flere nåværende ansatte vil få muligheten til å utdanne seg som vognkommandører på CV90. Utdanningen er ettertraktet i Hæren og åpner flere dører for den enkeltes karriere videre i Forsvaret.

Flere nye visekorporaler skal også ansettes som skyttere og vognførere på CV90, som blant annet skal rekrutteres fra de vernepliktige som er inne nå.