Brigade Nord

Selve kjernen i Hæren er Brigade Nord. Brigaden består av åtte bataljoner og ett militærpolitikompani.

Soldater fra  Brigade Nord på en samvirkeøvelse i Setermoen skytefelt. // Norwegian Army soldiers, assigned to Brigade North, in Setermoen military training area.

Ledelse

Soldater ved Brigade Nord står oppstilt under sjefsskifte i Hæren.

Brigade Nord ledes av brigader Pål Eirik Berglund. 

Brigadestaben planlegger, koordinerer og leder Brigade Nord sine aktiviteter på vegne av brigadesjefen.

Telemark bataljon

Soldat fra Telemark bataljon i Al Assad Air base.

Dette er en mekanisert infanteriavdeling og en av Brigade Nords tre kampavdelinger. Bataljonen er en profesjonell kampavdeling som løser en rekke ulike landoperasjoner. Telemark bataljon er Forsvarets største bidragsyter i internasjonale operasjoner, og er avdelingen med høyest beredskap og kortest reaksjonstid i Hæren. Bataljonen er hjemmehørende på Rena i Østerdalen.

Telemark bataljon er en svært spennende og inkluderende avdeling med mange muligheter, høy trivsel og kontinuerlig fokus på utvikling. Bataljonen er svært fleksibel og selvgående, og rommer alle Hærens troppearter – fra mekanikere til skarpskyttere, og fra fotsoldater til noe av det tyngste materiellet Hæren har.

Hærens hurtige reaksjonsstyrke (HRS) er bygget rundt Telemark bataljon. HRS består i tillegg av kompanier fra Artilleribataljonen, Ingeniørbataljonen, Sanitetsbataljonen og Stridstrenbataljonen og Militærpolitiet. Alle disse avdelingene er oppsatt med profesjonelle soldater som løser oppdrag sammen med hverandre.  

Hvert år ansetter Telemark bataljon og HRS nye soldater. Alle som har fullført tolv måneders førstegangstjeneste, kan søke. Informasjon om muligheter i avdelingen og opptaket finner du her.

 

2. bataljon

Kavalerieskvadronen i Telemark bataljon under øvelse med stormpansenvogn.

Dette er en mekanisert infanteriavdeling, og en av Brigade Nords tre kampavdelinger. Bataljonen er utstyrt med et av Hærens hovedkampsystem, stormpanservogner CV90. 2. bataljon kan utøve strid fra vogner eller fotoppsatt, og har en rekke ulike våpensystemer, oppklaringsressurser og støtteelementer. Avdelingen har i hovedsak vernepliktige soldater, men i enkelte viktige stillinger er det profesjonelle soldater, fra mekanikere til skarpskyttere. Oppgavene spenner seg fra nasjonal beredskap til operasjoner i utlandet. Bataljonen legger vekt på realistisk trening i krevende terreng og under alle klimatiske forhold. Tjenesten er fysisk krevende og stiller høye krav til alle soldater. Hovedinnrykket er i januar.

 

Artilleribataljonen

K9 Thunder ankommer Rena Leir for testing og utdanning.

Avdelingen gir ildstøtte til landoperasjoner ved bruk av modernisert artilleri, skipsartilleri og flystøtte. Videre gir avdelingen luftverndekning ved å skyte ned fiendtlige fly. I tillegg bidrar bataljonen med ildledere fra fiendens bakre linjer til bataljonsstridsgruppene i alle kampavdelingene. Artilleribataljonen har både rene vernepliktige og vervede batterier/ tropper, og bidrar i nasjonal beredskap og ved operasjoner i utlandet. 

 

Panserbataljonen

Soldater fra Telemark bataljon på skyefelt med Leopard 2A4 stridsvogner under NATOs operasjon enhanced Forward Presence i Litauen / Soldiers from Telemark battalion with Leopard 2A4 main battle tanks during their deployment to NATOs operation enhanced Forward Presence in Lithuania

Panserbataljonen er en pansret kavaleriavdeling og en av Brigade Nords tre kampavdelinger. Bataljonen er utstyrt med Hærens hovedkampsystem, stridsvognen Leopard 2 og stormpanservogner CV90. Panserbataljon kan utøve strid fra vogner eller fotoppsatt, og har en rekke ulike våpensystemer, oppklaringsressurser og støtteelementer. Avdelingen har vernepliktige soldater og profesjonelle soldater i ulike stillinger, fra mekaniker til skarpskytter. Alle som har fullført 12 måneder førstegangstjeneste kan søke jobb i avdelingen. Oppgavene spenner fra nasjonal beredskap til operasjoner i utlandet. Bataljonen legger vekt på realistisk trening i krevende terreng og under alle klimatiske forhold. Tjenesten er fysisk krevende og stiller høye krav til alle soldater. Hovedinnrykk gjennomføres i august.

 

Ingeniørbataljonen

reservebilde

Ingeniørbataljonen er Hærens største avdeling, og en av de med bredest fagfelt. Ingeniørbataljonen arbeider tett med alle Hærens avdelinger, og dette samvirke er viktig. Ingeniørbataljonen kan levere gjennombrytning av minefelt, sprengning av broer, bygging av broer, undervannsarbeid med ingeniørdykkere, forflytning av kjøretøy over vann samt å hindre fienden i å komme fram.

Personellet i avdelingen må kunne kjøre de største stridskjøretøyene i Hæren eller bruke avansert utstyr for å bryte gjennom minefelt. Noen må kunne gå langt med tung sekk og noen kan bygge og drifte improviserte fergeforbindelser. Ingeniørbataljonens personell bygger leire i utlandet, etablerer beskyttelsestiltak for brigaden i felt eller analyserer prøver av kjemisk og radiologisk materialer for å sikre overlevelse i stridsfeltet.

Uansett, alle må være gode soldater som er i stand til å benytte seg av de fleste våpensystemene Hæren bruker.

 

Sambandsbataljonen

På grunn av kraftig vind, må antennene til knutepunktslaget i Sambandsbataljonen justeres jevnlig. /Soldiers from Signal Battalion adjust an UHF-antenna.

Sambandsbataljonens (Sbbn) hovedoppgave er å sørge for at brigadens avdelinger kan kommunisere. Sbbn tilrettelegger for at avdelingssjefene kan lede striden. Avdelingen løser oppdrag gjennom å sende mindre, selvstendige enheter ut i hele stridsfeltet. Enhetene er ulikt oppsatt og kan stille et spekter av ulike kommunikasjonssystemer. Sbbn sørger i tillegg for taktisk forflytning, etablering og sikring av brigadeledelsen, samt tilrettelegger for deres arbeidsplasser i felt.

Disse oppgavene krever personell som er selvstendige, hardføre og handlekraftige, - noe som er en viktig del av utdannelsen til soldatene i Sambandsbataljonen.

 

Sanitetsbataljonen

Soldater fra Sanitetsbataljonen i Brigade Nord trener på behandling av skade og evakuering, under øvelse Snøpanser i Troms, februar 2018. // Soldiers assigned to Brigade North's Medical Battalion conduct medical evacuation training in Troms county, Feb. 15th, 2018.

Bataljonens hovedoppgave er å behandle og evakuere syke eller sårede soldater, ved bruk av mobilt feltsykehus og ulike typer ambulanser. Dette inkluderer livreddende førstehjelp på skadestedet, triagering, avansert luftveishåndtering, evakuering og kirurgi. Dette krever personell med høy fagkompetanse fra sanitetssoldat til kirurg, samt ulike støttefunksjoner. Soldatene får grundig utdannelse innen sanitetsfaget, og blir trent og kurset til å gjennomføre førstehjelp i krevende situasjoner og forhold.

Stridstrenbataljonen

Soldater fra Stridstrenbataljonen transporterer ammunisjon til fremskutt feltlagring, under brigadeøvelsen Thunder Reindeer 2020, på Fossmofeltet i Troms.

Stridstrenbataljonen er en kampstøtteavdeling som gir Brigade Nord utholdenhet i strid. Bataljonens oppgaver spenner fra nasjonal beredskap til operasjoner i utlandet hvor Stridstrenbataljonen ved hjelp av effektiv logistikk etterforsyner stridende avdelinger med det de måtte trenge, for eksempel mat, vann, drivstoff og ammunisjon. Stridstrenbataljonen er også ansvarlig for å gjennomføre berging, vedlikehold og reparasjoner av brigadens materiell, samt transport av andre brigadeavdelinger.

Militærpolitikompaniet

Fra utdanning av tjenestehund og hundefører hos Militærpolitikompaniet i Brigade Nord. // Brigade North's Military Police Company conducts basic K9 training.

Brigade Nord har et eget militærpolitikompani som støtter brigadesjefen. Avdelingen løser forskjellige oppgaver i felt, fra kontraoppklaring i bakre områder, til hundeekvipasjer som støtter patruljer langt framme.