20190201AA_Halvor_Johansen_04

Han blir Forsvarets nye cybersjef

Halvor Johansen (52) har erfaring fra Hæren, spesialstyrkene og Cyberforsvaret. Nå tar den erfarne brigaderen over kommandoen for Cyberforsvaret.

Johansen er i dag nestkommanderende for Cyberforsvaret og sjef for Cyberforsvarets operasjonssenter. Til sommeren tar han over som sjef etter generalmajor Inge Kampenes, som har sittet i stillingen siden 2017.

Tydelig og tilgjengelig

Beskjeden kom per telefon fra hærsjefen onsdag morgen, og Johansen ser frem til den nye jobben.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som ligger foran oss. Den viktigste jobben blir å lede og utvikle Cyberforsvaret i en krevende tid, og det motiverer meg at vi har så store oppgaver innen modernisering og innføring av ny teknologi fremover.

Johansen sier han ønsker å være en tydelig og tilgjengelig sjef for sine rundt 1100 ansatte.

– Dette er en veldig spennende organisasjon med høy kompetanse og stort mangfold. Det er inspirerende å jobbe med så mange dedikerte og kompetente ansatte.

20190201AA_Halvor_Johansen_01.jpg
Brigader Halvor Johansen. Foto: Anette Ask, Forsvaret

Digitale trusler

Halvor Johansen startet sin forsvarskarriere i 1988 med Befalsskolen for Hærens samband. Siden fulgte plikttjeneste, krigsskole og ulike stillinger i Hæren og Forsvarets spesialstyrker, før han i 2018 startet i Cyberforsvaret.

Siden han startet i 1988, har både Forsvaret og verden for øvrig gått gjennom en enorm teknologisk utvikling – fra analoge systemer til dagens hyperavanserte digitale løsninger. Og fremover skal Forsvaret moderniseres og digitaliseres ytterligere. I tillegg er digitale trusler en stadig større utfordring – også for det militære.

– Fremover skal vi også sikre Forsvaret handlefrihet i cyberdomenet. Vi har et stadig mer krevende trusselbilde, og vi ser at truslene mot nettverkene våre er både fysiske og digitale, sier Johansen og legger til:

– Én ting er Forsvarets egne graderte systemer, men også vi er avhengige av tjenester og IKT-løsninger som er eksponert mot internett, og som dermed er mer utsatt for cyberoperasjoner. Dette gjelder ikke minst sivile samarbeidspartnere og leverandører.

Politisk prioritert

Digital utvikling og cybersikkerhet er prioritert også av politikerne. Tidligere i vår bevilget regjeringen 200 millioner ekstra kroner til å styrke digital overvåkning og sikkerhet. Deler av disse midlene tilfaller Cyberforsvarets virksomhet.

– I tett samarbeid med våre allierte og partnere skal Cyberforsvaret levere sikre og relevante løsninger i en stadig mer høyteknologisk forsvarsorganisasjon, sier den påtroppende cybersjefen.