20220203_HH_Roger Søreng4

- Det er spennende tider i vente

Med tre flygere og en observatør har P-8 Poseidon med navnet «Munin» for første gang tatt av fra Evenes flystasjon for å trene i norsk luftrom. Til høsten starter skvadronen med utsjekker av nytt personell, samtidig som den operasjonelle test og evalueringsfasen (OT&E) for alvor starter.

- Det var flere av oss som fikk gåsehud da flyet tok av. Dette er en stor merkedag for oss, og indikerer at vi går over i en ny fase, sier Per Jørgen Tiller, sjef for 333 skvadron.

20220225_PPL_7775.JPG
Sjef for 333 skvadron, Per Jørgen Tiller gleder seg over den første flyturen.

Rundt klokken 11.09 torsdag formiddag 2. juni, tok Munin av fra Evenes flystasjon for aller første gang, og med det ble det skrevet historie og nok en milepæl er nådd.

Operere trygt

I den første fasen med P-8 nå, vil det være fokus på flygertrening, og det å vedlikeholde de grunnleggende ferdighetene som trengs for å operere trygt når OT&E og taktisk trening begynner.

- Vi vil da sikte på å fly to turer i uka. Mot sensommeren øker vi ambisjonsnivået. Allerede i november planlegger vi å delta på en øvelse, både for test og styrkeproduksjon. Det er spennende tider i vente og vi gleder oss til hvert steg på veien, sier Tiller.

Fokuset fremover for skvadronen blir å skynde seg langsomt. De skal gjennomføre testing og styrkeproduksjon på en trygg måte, slik at avdelingen når initiell operativ evne innen den tiden som er vedtatt, august 2023. 

Det er så langt tre av fem fly som har ankommet til Evenes flystasjon Viking, Ulabrand og Munin. De to siste flyene, Vingtor og Hugin vil ankomme tidlig i 2023. Alle de fem flyene har fått navn med lange historiske røtter. Navnet “Munin” stammer fra Norrøn mytologi og skal videreføre arven fra Luftforsvarets DA-20 “Hugin” og ”Munin” som fremdeles er i operativ tjeneste i dag.

Luftforsvaret legger opp til å få to fly på vingene før sommeren, og tre fly på vingene etter sommeren. 

Gode forberedelser 

- Det er gjort gode forberedelser og vi har hatt god nytte av det personellet vi har hatt på utveksling i USA, som nå har erfaring på flytypen. I forkant av flygingen hadde vi en fin og solid gjennomgang med vedlikeholdsskvadronen. Selve flyturen ble planlagt som en standard treningstur med fokus på instrumenttrening. Det er viktig å komme i gang for å bygge erfaring slik at vi kan komme i gang med trening mot krigføringsoppgavene våre på en trygg og god måte, forteller skvadronssjef Tiller.

Fokus frem mot den første flygingen har vært forberedelser for driften av P-8A. Som en nyopprettet skvadron på et nytt sted med et nytt fly, har det vært mye å gjøre, blant annet med produksjon av publikasjoner og annet rammeverk for å ha dette på plass før flyging i test- og styrkeproduksjonsøyemed starter for alvor.

Stian Klaussen5-Lores.jpg
Under den historiske første flyturen har Munin besøkt både Bodø og Andøya med blant annet «touch and go» landinger.


Tidlig i oppstartsfasen

Det å overta et fly fra produsent og til slutt overføre det til drift i Luftforsvaret er en gjennomregulert prosess, og noe som kan ta tid. I tillegg har Forsvaret nå innført EMAR (European Military Airworthiness Requirements), som er felleseuropeiske militære reguleringer.

- P-8 er første flytype som innfører EMAR fullt ut, og i denne prosessen var det en del godkjenninger som måtte på plass både hos Forsvarsmateriell (FMA) og i Luftforsvaret før flyet kunne flys. Vi er fremdeles i rute og det er viktig å understreke at vi nå er i en veldig tidlig fase av oppstarten her på 333 skvadron, avslutter en tilfreds Per Jørgen Tiller, sjef 333 skvadron, etter første P-8A flytur fra Evenes flystasjon.