Det norske transportflyet C-130J Hercules på sitt første oppdrag for FN i NORTADIII, 2021. Passasjerer på vei inn i flyet.

Et viktig første oppdrag

Norges transportflybidrag i Mali er offisielt i gang. 13. januar fløy den norske styrken sitt første oppdrag for FN.

Etter en koronatilpasset og viktig oppstartsperiode har NORTAD III (Norwegian Tactical Airlift Detachment) fløyet sitt første oppdrag for FN-operasjonen MINUSMA i Mali.

Oppdraget gikk ut på å transportere personell og medisinsk utstyr. Selv om dette var det det første oppdraget for detasjementet i Mali, er det tredje gangen Norge stiller et transportflybidrag. Frem til midten av mai skal det norske transportflybidraget gjøre akkurat dette: støtte FN med transport av medisinsk utstyr, personell og utstyr.

20210113_ODA_6082.jpg
Det norske transportflyet C-130J Hercules i forbredelser til første oppdrag.

Det første oppdraget gikk fra Bamako til Gao, videre til Tessalit helt nord i Mali, videre til Gao igjen, og så tilbake til Bamako. Det er lange avstander i Mali, og transportetappen ville tatt flere uker å gjennomføre ved bruk av veitransport.

– Vi har vært i gang med operasjonene for Force Protection og feltsykehuset et par uker. Vi har hatt god tid til forberedelser, og det er godt å komme i gang med det som er hovedoppdraget vårt: flyoperasjonene med C-130, forteller styrkesjefen for NORTAD III, oberstløytnant Hans Jørgen Nordskog.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen trekker frem viktigheten av Norges bidrag i Mali:

– Dette er et krevende, men viktig oppdrag. Mali ligger i det utsatte Sahel-beltet, og sikkerheten påvirker i stor grad vår sikkerhet i Europa. FN har et stort behov for transportfly i Mali, og det norske bidraget er høyt verdsatt, og gir sikker transport.

Mali er et stort område preget av mye uroligheter. Spesielt nordlige Mali er påvirket av terrorisme, voldelig ekstremisme, organisert kriminalitet og piratvirksomhet. FN-operasjonen MINUSMA bidrar til en mer stabil stat, slik at myndighetene i Mali er bedre rustet til å få kontroll på de urolige områdene. Norges bidrag i Mali er viktig.

I Mali kan landtransport ta flere uker, og med høy risiko for væpnede angrep. Der en landtransport i Mali kan bruke flere uker, bruker Hercules-flyet bare noen timer. Det norske flyet sparer derfor FN-operasjonen for både tid og unødvendig bruk av den risikoutsatte veitransporten. Dette gir FN mulighet til å kunne planlegge med en forutsigbar transportmetode. NORTAD III-detasjementet er med på å opprettholde denne sikkerheten for FN.

– Det er en utfordrende sikkerhetssituasjon i det sentrale og nordlige Mali. For å ivareta sikkerheten til flybesetning og fly, har vi alltid med et spesialtrent sikkerhetslag som beskytter flyet når vi lander på flyplasser i disse delene av Mali, sier Nordskog.

20210113_ODA_6436.jpg
Flyet lander i Bamako etter endt oppdrag.

Detasjementet i Mali består av nærmere 70 kvinner og menn. Alt fra flyvere, lastemestere, teknikere, sanitet, stab og sikringspersonell. Alle arbeider mot ett mål: å få transportflyet opp i lufta og ut på oppdrag. Personellet bor i den norsk-driftede leiren Camp Bifrost. Den ligger i et av de mer fredelige områdene av Mali ved hovedstaden, Bamako.

– Når man ser hvor vanskelig det er for den maliske befolkningen og for FN-kollegaene våre i Sentral- og Nord-Mali, og hvor høy risiko det er å forflytte personell og materiell på landeveien, forstår man hvor viktig det er å kunne transportere folk og materiell trygt over lange avstander med fly. Vi er klare til å løse oppdrag som FN har behov for, avslutter styrkesjefen.