6. Gardekompani blir overført til Hærens rekrutt og fagskole som en del av en felles rekrutt utdanning for Hæren.

Et viktig skritt inn i framtiden

Fredag 22. januar tok Hæren nok et steg i arbeidet med å etablere ny og forbedret grunnleggende soldatutdanning.

Hæren har startet arbeidet med å etablere grunnleggende soldatutdanning på utsiden av operative avdelinger. Målet er å styrke den operative evnen i Hæren og Forsvaret. 

Ved å ta basisutdanningen ut av Hærens operative avdelinger og gjennomføre utdanningen i en felles enhetlig rekruttskole, vil de operative avdelingene avlastes og dermed løfte bunnivået for basisferdighetene i Hæren.

– Den ene delen av begrunnelsen for dette er at de avdelingene i Nord-Norge som i dag driver med utdanning 3–4 måneder i året, på sikt kan fokusere mer på å løse sine andre oppdrag, sier sjef Hæren, generalmajor Lars Lervik.

Fredag 22. januar tok Hæren nok et steg i dette arbeidet, og 6. gardekompani ble flyttet over til Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning (HSRF). De går nå under navnet Kompani G. Det er en dag Lervik beskriver som stor for Hæren, og et viktig skritt inn i framtiden. 

Skal bygge grunnmuren

– Når alt er oppe og går, skal vi utdanne soldater til alle Hærens avdelinger, sier sjef for Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning (HSRF), oberstløytnant Ole-Christian Tenden.

– De skal få grunnmuren. Vi skal lage robuste soldater som kan ta vare på seg selv uten å være til fare for seg selv eller andre, fortsetter Tenden.

Lervik legger til at de skal forme gode soldater som er i stand til å forsvare landet.

1200 sengeplasser for lite

Denne overføringen ligger over flere år. Det som er den avgjørende faktoren, er hvor raskt de får midler til å bygge. I dag er kapasiteten ved Terningmoen leir omtrent 450 sengeplasser. Dette tallet må øke til rundt 1700. Altså 1200 plasser mer enn i dag.

Planen er at all grunnutdanning skal skje på Terningmoen leir, mens fag- og videreutdanningen skal skje på Rena leir.

Både Lervik og Tenden avslutter med å skryte av soldatene:

– Dagens soldater er helt fantastiske. Innstillingen til å være her og innstillingen til å være soldat er helt fantastisk, sier Lervik med et smil.

– Det brenner i øynene til ungdommen, de har lyst til å lære. Det er utrolig motiverende å jobbe med, sier Tenden.

Fakta

  • Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning (HSRF) ble etablert høsten 2019. HSRF bestod da av ett kompani (KP-A) ved Garnisonen i Porsanger og bataljonsledelse på Rena. 
  • HSRF har siden opprettelsen gjennomført rekrutt og fagutdanning for soldater til Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). 
  • Høsten 2020 relokaliserte HSRF KP A til Rena leir, der utdanning til GSV ble videreført. Samtidig har HSRF startet utdanning av soldater til andre avdelinger i Hæren og Forsvaret, deriblant Forsvarets fellestjenester og Forsvarets sanitet. 
  • I januar 2021 skal Hans Majestet Kongens Garde rekruttskole, 6. Gardekompani, overføres til HSRF, og kommer da til å gå under navnet KP-G.
  • Våren 2021 skal KP B etableres, og kommer til å gjennomføre basisutdanning for soldater til bla. Porsanger bataljon.